nov 07
Uitnodiging Gebruikersbijeenkomst EDUgroepen 22/11/2012

 

Uitnodiging Bijeenkomst EDUgroepen

Beste EDUgroepen-gebruiker,

Op donderdag 22 november organiseren wij een EDUgroepen gebruikersbijeenkomst. Wij willen u van harte voor deze bijeenkomst uitnodigen (zie ook flyer). In deze gebruikersbijeenkomst zullen we speciaal aandacht besteden aan het migreren van SURFgroepensites naar EDUgroepensites.
 

Wanneer:
Do 22 november 2012
15.00 tot 17.00
Met aansluitend een borrel
 
Locatie:
2AT
Energieweg 1 te Utrecht
 
Aanmelden:
Aanmelden kan door een mail te sturen naar bijeenkomst@edugroepen.nl
Onder vermelding van: Naam, mailadres, instelling en rol binnen de instelling.

Tot donderdag de 22ste !
 
Met vriendelijke groet,
Namens EDUgroepen
Carlo van Haren en Arne Horst
 
 
* Bent u verhinderd voor de bijeenkomst van 22 november; we zijn ook 13 en 14 november a.s. aanwezig bij De Onderwijsdagen (#OWD12).
 
sep 18
Ontwikkelingen EDUgroepen

EDUgroepen is mei j.l. live gegaan. Inmiddels zijn we vier maanden verder. Afgelopen zomer hebben we de eerste grote groep gebruikers van EDUgroepen mogen verwelkomen. Zoals elk product dat pas geïntroduceerd wordt had ook EDUgroepen de nodige opstartproblemen. Er is deze zomer flink wat werk verzet om EDUgroepen (nog) beter te maken.

 

 
Stabiliteit van de omgeving
EDUgroepen is de afgelopen zomer redundant gemaakt. Dit zorgt ervoor dat op het moment dat een server van EDUgroepen om wat voor reden dan ook uitvalt een andere server zijn taken kan overnemen, waardoor een gebruiker niets merkt van de uitval van de server.
Om pro-actief onderhoud op de EDUgroepen-omgeving te kunnen plegen introduceren we een maintenance window voor EDUgroepen van 24.00-04.00 elke nacht. Ook garanderen we dat als er onderhoud op de omgeving wordt gepleegd dat dit voor de gebruiker maar een downtime van maximaal 15 minuten betekent.
Daarnaast wordt er elke 24 uur een back-up gemaakt van de EDUgroepen-omgeving.  
 
Support EDUgroepen
Issues kunnen gemaild worden naar info@edugroepen.nl.  Hierbij hanteert EDUgroepen een reactietijd van 2-3 werkdagen op uw mail.
Daarnaast is er een Support teamsite waarop een Infobank in volle ontwikkeling is. In de Infobank vindt u per onderwerp handige how- to’s. De Infobank is zowel gericht op basic gebruikers als op site-eigenaren. Per onderdeel wordt de moeilijkheidsgraad van een handeling aangegeven. Tevens is op de Supportsite een gebruikersforum te vinden, een agenda en mededelingen over EDUgroepen.
 
Vooraankondiging Migratie
Voor individuele site-eigenaren gaan we binnenkort ondersteuning bieden bij het migreren van een sitecollectie van een SURFgroepensite naar een EDUgroepensite. Dit is kosteloos voor individuele gebruikers. Migratie in bulk kan ook, hier rekenen we echter wel kosten voor. (Meer informatie hierover volgt).
 
Storage
Elke gebruiker heeft in totaal ruim 5 GB storage op EDUgroepen. Verdeelt over 20 teamsites en 1 My Site van elk 250 MB. Het is mogelijk om binnen die 5 GB de storage flexibel over de  teamsites te verdelen. De aanvraag om de storage van een bepaalde teamsite te verhogen kan worden verstuurd naar info@edugroepen.nl.
 
Plannen voor 2012 en 2013
De komende periode gaan we een aantal handige sjablonen introduceren voor EDUgroepen voor verschillende vormen van gebruik.
 Verder organiseren we in november opnieuw een gebruikersbijeenkomst voor EDUgroepen waar iedereen die wil meedenken over de functionaliteiten van EDUgroepen en het nog beter maken van EDUgroepen van harte voor is uitgenodigd!
 

 

sep 16
Gebruiksvoorwaarden EDUgroepen

​Van tijd tot tijd bereiken ons vragen over gebruiksvoorwaarden van EDUgroepen.

Daarom ook via het blog nog eens de volgende tekst afkomstig van https://www.edugroepen.nl/Pages/Disclaimer.aspx 

Lees ook: Over EDUgroepen in een notendop

 
1. Gebruik van de dienst
1.1
Het aanbieden van content via EDUgroepen is geheel voor eigen risico. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van een kopie van de content. EDUgroepen is niet aansprakelijk voor het eventueel beschadigen of verloren gaan van files.
1.2
Winvision/2AT garandeert het bestaan van de dienst EDUgroepen tot in ieder geval 2016.
1.3
Iedere gebruiker die verbonden is aan een onderwijsinstelling heeft het recht om kosteloos 20 teamsites van 250 MB aan te maken op EDUgroepen. Bovendien kan iedere eindgebruiker een 'My site' van 250 MB aanmaken.

2. Verantwoordelijkheid en vrijwaring

2.1
Een account voor EDUgroepen is strikt persoonlijk. Het is de gebruiker niet toegestaan dit account aan derden in gebruik te geven of over te dragen. Indien EDUgroepen het bovenstaande constateert, behoudt zij zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de dienstverlening aan de gebruiker te beëindigen.
2.2
De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van alle communicatie en informatie welke in het kader van het gebruik van EDUgroepen wordt vastgelegd dan wel verspreid.
Gebruiker verplicht zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de dienst.
Onder ongeoorloofd gebruik wordt verstaan:
a. handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en de regels voor zorgvuldige online communicatie (waaronder nettiquette).
b. handelingen die onrechtmatig zijn jegens derden, dan wel schade aan derden toebrengen
c. handelingen die inbreuk maken op rechten van derden, zoals intellectuele rechten en/of geheimhoudings- of non-concurrentie bepalingen.
2.3
De gebruiker vrijwaart Winvision/2AT voor alle schade en kosten die voor Winvision/2AT uit schending van deze verplichtingen mochten voortvloeien.
 
3. Handhaving
3.1
Indien Winvision/2AT een reden heeft om aan te nemen dat door bepaalde informatie of communicatie die de gebruiker via EDUgroepen beschikbaar stelt, inbreuk wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt op regels of verplichtingen als hierboven beschreven, is de gebruiker verplicht in overleg met Winvision/2AT de bedoelde inbreuk zo snel mogelijk te beëindigen en/of voor de toekomst te voorkomen.
3.2
Winvision/2AT is gerechtigd de toegang tot EDUgroepen, geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten, of voor de continuering daarvan nadere voorwaarden te stellen, indien:
a. de gebruiker naar het oordeel van Winvision/2AT, gebruik maakt van EDUgroepen of dreigt te maken op een wijze die in strijd of mogelijk in strijd is met deze voorwaarden en de gebruiker na een mededeling geen passende maatregelen heeft genomen om het bedoelde gebruik te staken of te voorkomen;
b. dat voor Winvision/2AT nodig is om aan een wettelijke verplichting of een rechterlijke beslissing te voldoen, dit ter beoordeling van Winvision/2AT;
c. de beschikbaarheid van het 2ATnetwerk, de EDUgroependienst, door de wijze waarop de gebruiker gebruik maakt van het 2AT netwerk voor andere gebruikers zou kunnen worden verhinderd of beperkt.
 
Deze voorwaarden sluiten niet uit dat Winvision/2AT met betrekking tot het gebruik van de dienst tevens andere voorschriften kan stellen.
 
Gebruiker stemt in met deze voorwaarden.

 

 

sep 16
Over EDUgroepen in een notendop
 
Vanaf 1 mei 2012 is EDUgroepen live voor gebruikers. Ga naar www.edugroepen.nl. Hier kun je registeren voor een EDUgroepen account of inloggen met behulp van SURFconext en direct een teamsite aanmaken. EDUgroepen is nog volop in ontwikkeling en kan gezien worden als het alternatief voor SURFgroepen.
 
 
·         EDUgroepen wordt aangeboden door Winvision en 2AT en is beschikbaar voor heel het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland
·         EDUgroepen maakt gebruik van SharePoint 2010 van Microsoft en biedt daarmee nieuwe functionaliteiten t.o.v. SURFgroepen.
·         Net als SURFgroepen biedt EDUgroepen de mogelijkheid externen uit te nodigen voor gastgebruik.
·         EDUgroepen is gekoppeld aan SURFconext www.SURFconext.nl . Dit maakt synchronisatie van gebruikersaccounts overbodig. Ook staat de omgeving open voor  “Apps” van andere leveranciers.
·         De EDUgroepen dienst wordt geleverd vanuit meerdere datacenters in Nederland. Daarbij wordt alle data tussen de datacenters gerepliceerd. Bovendien zijn de datacenters rechtstreeks aangesloten op het SURFnet netwerk. Dit zorgt voor een uitstekende performance en is het risico op uitval van de dienst minimaal.
·         De continuïteit van de dienst wordt tot minimaal 2016 gegarandeerd en is er geen risico voor vendor-lock-in. Indien de dienst EDUgroepen ophoudt te bestaan wordt dit 3 schooljaren van te voren aangekondigd zodat er voldoende tijd is een alternatief te zoeken.
·         EDUgroepen biedt gebruikers de keuze om gratis te migreren naar SharePoint Online van Microsoft zodra dit technisch haalbaar is.
 
Storage
Elke gebruiker verbonden aan een instelling voor hoger onderwijs en onderzoek (dezelfde doelgroep die SURFgroepen hanteerde) heeft recht op een twintigtal teamsites van elk 250 MB en een My site van 250 MB. Dit komt in totaal neer op een storageruimte van 5,25 GB per gebruiker. Het is mogelijk om storageruimte flexibel over de teamsites te verdelen. In een later stadium kan de sitebeheerder dit zelf, nu kan dit door een aanvraag te doen voor het veranderen van de verdeling van de storageruimte van de teamsites via een e-mail naar support.

Als een gebruiker of een teamsite meer dan 5GB aan storage nodig heeft dan kan dit tegen betaling worden afgenomen. Dit gaat per 100 GB. De kosten van 100 GB storage zijn €20 per maand. Dit kan per maand worden aangevraagd en worden opgezegd.
 
Handige functionaliteiten van EDUgroepen
• Online editing
• Sync naar mobile devices
• Forum
• SP apps voor tablet

Editen in browser
à Papierloos vergaderen
Door de Office Web Apps van SharePoint 2010 is het mogelijk om office documenten in de webbrowser te bewerken, hiervoor is het niet nodig om Office te hebben geïnstalleerd. Hierdoor is het tevens mogelijk om op een tablet (of evt. een smartphone) documenten aan te passen. Dit biedt potentie in het kader van papierloos vergaderen.
 
 0 0 0
 
 0

 EDUgroepen blog

About this blog

Welkom op het EDUgroepen blog.

Via dit blog de laatste ontwikkelingen vanuit het EDUgroepen team.

 EDUgroepen op Twitter

 ‭(Hidden)‬ Blog Tools