​​​​​​​Posters

Tijdens de LCRDM Netwerkbijeenkomst op 8 juni 2017 zijn de tussentijdse activiteiten van de verschillende subwerkgroepen gepresenteerd, in de vorm van een poster.
De volgende posters werden gepresenteerd door de werkgroep Bewustwording en Engagement:


(Klik op de afbeeldingen om een grotere versie te bekijken.)


Incentives voor RDM (Spraakmemo Incentives)
DMP requirements for public funding organisations (DMP Requirements Spraakmemo)

NB klik hier voor de update  van januari 2019.

 


NB klik hier voor de update  van januari 2019.Shades of Open (Spraakmemo Shades of Open)

 Netwerkbijeenkomsten


 


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Onderwerpen

​De Werkgroep Bewustwording/Engagement werkte aan de volgende onderwerpen:  


Engagement

  • Op vrijdag 1 december organiseerde de werkgroep de tweede netwerkbijeenkomst voor datastewards. Dinsdag 3 oktober 2017 was de dag van de eerste landelijke bijeenkomst. We houden je graag op de hoogte, stuur een e-mail naar Ingeborg.Verheul@surfsara.nl.
  • ​In december 2016 organiseerde de Werkgroep Bewustwording/Engagement samen met de UKB Werkgroep Research Data een succesvolle bijeenkomst over RDM-beleid. Beleidsmakers en Research Support Medewerkers bespraken de uitdagingen van RDM-beleid. ​
  • Op 8 februari 2018 werd de LCRDM conferentie georganiseerd ter afsluiting van de driejarige LCRDM roadmap.
  • ​In samenwerking met SURF Support4Research worden netwerkbijeenkomsten voor juristen gepland rondom ondersteuning van de onderzoeker in RDM, de eerste staat voorzien voor april 2018. ​
  • Een Model Mindmap van bestuurlijke afstemming RDM in een instelling en van afstemming met landelijke en internationale spelers. Te verwachten voorjaar 2018
  • Op diverse congressen nationaal en internationaal worden presentaties​ gegeven over RDM en het LCRDM-model. Een kleine greep: DISH 2015; LIBER 2016; LIBER 2017; Research Data Network JISC 2017; Support4Research HBO workshops 2016; Support for Research Seminar 2016; 2107; De Nederlandse Dataprijs 2016.

Incentives

  • Incentives voor onderzoekers - beleidsnota RDM in het SEP​. Deze nota beschrijft welke positieve incentives er bestaan om data-intensief onderzoek beter te waarderen. De nota werd geschreven voor de herziening van het SEP en is inmiddels besproken in het LOKO. Nieuw overleg volgt in 2018.
  • Een eerste opzet wordt gemaakt voor trainingmodules rond incentives voor onderzoek.
  • Een aantal use cases wordt uitgewerkt per onderzoeksdomein om bewustwording/engagement rond RDM te kunnen ondersteunen.

RDM en financiers

Open data

  • Shades of Open. Inventarisatie van de verschillende gradaties van openheid bij onderzoek ten behoeve van een RDM implementatieadvies.

Gedeelde documenten

Kijk ook eens bij de door deze werkgroep Gedeelde documenten.


Werkgroep

Lees hier de werkgroepsamenstelling op LCRDM.nl. 


Lees hier de werkagenda

Lees hier de vergaderverslagen.


Wilt u aan vanuit uw eigen expertise aan een van deze onderwerpen bijdragen, neem dan contact op met Ingeborg.Verheul@surfsara.nl.

U kunt hier meer lezen over alle LCRDM-werkgroepen.


Links

rdnl-link​: data citeren​

Werkgroep Bewustwording en Engagement


Fieke Schoots (Universiteit Leiden)
​Henk van den Hoogen (Universiteit Maastricht) 
Hylke Annema (Tilburg University)
Jasper van Dijck (TU Delft) 
Marc Broekhoven (TU Eindhoven) 
Patrick Hoetink (TU Twente) ​
Rob Gommans (Radboud Universiteit)
Rob Hooft (DTL) 
Rosemary van Kempen (NWO) 
Ton Smeele (UU)
Victor Eggenhuizen (KNAW/NIOO) 
Ingeborg Verheul (ex officio/LCRDM) 

Floor Frederiks (NWO/agendalid)
Irene Haslinger (TU Delft/agendalid)  ​


Binnen de WG Bewustwording en Engagement zijn de volgende subwerkgroepen gevormd:

Incentives: Henk, Patrick, Floor, Marc, Ingeborg
Requirements: Rosemary, Jasper
Kwalitatieve kosten en baten: Ton, Jacquelijn
Shades of Open: Floor, Rob, Ton

Disclaimer

De werkgroepen van het LCRDM stellen de op dit platform getoonde informatie met zorg samen. Het LCRDM verstrekt via dit platform alleen informatie over producten en diensten die in de werkgroepen worden verzameld of bewerkt. Het is werk in uitvoering. Het LCRDM kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen. Heeft u zelf suggesties voor wijzigingen of toevoegingen, laat ons dat dan weten. 

De werkgroepen van het LCRDM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van dit platform. Het LCRDM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op het platform van het LCRDM.

Heeft u een klacht of opmerking, mail deze naar ingeborg.verheul@surfsara.nl of neem contact op met de voorzitters van de werkgroepen.
(Einde disclaimer)


The information provided by this platform has been compiled with the necessary care by the LCRDM work groups. Via this platform the LCRDM only provides information about products and services that have been collected or processed in the workgroups (except for pages under the heading 'RDM'). It concerns work in progress. The LCRDM can implement changes without prior warning. If you have suggestions for amendments or additions, please let us know.   

The LCRDM is not in any way responsible for possible malfunctioning of this platform. The LCRDM is not liable in any way for incorrect or incomplete information on the LCRDM platform. 

If you have a complaint or a remark you want to make, please send an email to ingeborg.verheul [at] surfsara.nl or contact the chair person of the relevant work group.

(End of disclaimer)​