​Standaard Evaluatie Protocol (SEP)

Terwijl de LCRDM werkgroep 'Bewustwording/Egagement' zich boog over het onderwerp incentives en engagement, werden de eerste voorbereidingen getroffen voor de mid term review van het SEP door de SEP werkgroep van VSNU, KNAW en NWO, die in 2018 plaatsvindt. In goed overleg is toen besloten een notitie te schrijven [ klik hier voor het concept (okt-2017) ] over evaluatie van management van onderzoeksdata (RDM) die kan dienen als input van het werk van deze werkgroep.

 

Op 18 september is voornoemde conceptnotitie besproken in een eerste overleg van de voorbereidingsgroep van de evaluatiecommissie van het SEP.  Op 13 november werd het stuk geagendeerd in het LOKO, het Landelijk Overleg Kwaliteitsmedewerkers Onderzoek.​  Op dit overleg is geconstateerd dat het stuk potentie biedt om op een relatief eenvoudige wijze de onderzoekers een handreiking te geven bij zelfevaluatie van RDM activiteiten, met name aan de hand van de matrix Beleid/Praktijk - Voor/tijdens/na onderzoek.

 

De volgende stap is dat de LOKO leden - als ze dat willen - de nota uitzetten binnen hun eigen instelling (de universiteiten) om input op te halen. De deadline voor input is vrijdag 8 december a.s. Vervolgens gaat de LCRDM Werkgroep weer aan de slag met deze input en komt er een volgende versie.
De LCRDM werkgroep wil met deze notitie graag de aandacht voor positieve waardering van RDM in het onderzoek vooruit brengen. 

 

Klik hier voor de presentatie​ door Ingeborg Verheul op het LOKO-overleg.

​Incentives

Als het gaat om incentives voor goed RDM wordt vaak gerefereerd aan negatieve incentives (stok) en positieve incentives (wortel). 
Met name de negatieve incentives (je moét om financiering te krijgen) hebben nu nog sterk de overhand. De onderzoeksfinanciers stellen tenslotte steeds hogere eisen aan het aanvragen van financier van onderzoek: datamanagementplannen, indicatie over hergebruik van data, etcetera. 
Positieve incentives zijn er natuurlijk ook. Maar daar moeten sommige onderzoekers soms nog van overtuigd worden. 


Nu zou het natuurlijk helpen als er ook iets gaat veranderen in de waardering van onderzoekers en datagebruik in onderzoek. Tot op heden worden onderzoekers vooral gewaardeerd op basis van het aantal artikelen dat ze hebben gepubliceerd in zekere gerenommeerde tijdschriften. Maar zou het niet heel mooi zijn als ook de datasets of meer algemeen de omgang met onderzoeksdata (kwalitatieve RDM) zou meetellen in de waardering van onderzoeker en onderzoek? Het instrument om dat te bewerkstelligen is het SEP, het Standaard Evaluatie Protocol. ​

Wilt u input leveren? Laat het ons weten. Contactpersoon schrijfgroep incentives LCRDM: ingeborg.verheul@surfsara.nl