​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Open Boogie & NPOS

In het voorjaar van 2016 componeerde de bekend​e jazz-musicus Michiel Borstlap, op verzoek, zijn

      Open Boogie. Leitmotiv for open science.

 hqdefault.jpg
Hij deed dit ter gelegenheid van de conferentie Desiging & Shaping Open Science​, georganiseerd door LCRDM, RUG en Erasmus, in the slip stream van het Nederlandse EU voorzitterschap. Eén van de speerpunten van het voorzitterschap was 'open science'.  Het leverde de Amsterdam Call for Action op. Dit was de  opmaat voor het Nationaal Plan Open Science. Een videoverslag van de conferentie Designing & Shaping Open Science is te vinden op YouTube (in zes delen). ​


Lees hieronder meer over het Nationaal Plan Open Science dat in februari 2017 verscheen.

th.jpg

Plan en Platform

Voor alle kennisinstellingen wordt in 2020 de norm: open access publiceren (open als het kan, gesloten als het moet) en optimaal hergebruik van onderzoeksdata. 

 

De afstemming tussen de vele initiatieven vraagt om een stevige impuls: op verzoek van het ministerie werd daarom het Nationaal Plan Open Science opgesteld​. Dit plan zet de ambities op een rij en noemt de partijen die actie willen ondernemen. 


 Vervolgens werd voor de gezamenlijke en gecoördineerde inzet het Nationaal Platform Open Science opgericht.​​ Het LCRDM​, ontstaan op verzoek van de VSNU, focust op datamanagement en levert haar bijdrage in de NPOS-coalitie's waar dit onderwerp een rol speelt.
  

Thema's en coalities

De bij het NPOS betrokken partijen hebben voor de periode 2017-2020 ambities geformuleerd en deze onderverdeeld over vier hoofdthema's, te weten

· '100% open access publiceren'

· 'Onderzoeksdata optimaal geschikt maken voor hergebruik'

· 'Erkennen en waarderen van onderzoekers'

· 'Stimuleren en ondersteunen van open science​'.  

'Stimuleren en ondersteunen van open science'

Het LCRDM maakt deel uit van de verantwoordelijke coalitie 'Creëer een breed gedragen portaal voor ondersteuning en informatie'.

'Onderzoeksdata optimaal geschikt maken voor hergebruik'

Het LCRDM heeft een ondersteunende rol bij de coalities 'Een consistent systeem voor het FAIR ontsluiten van onderzoeksdata' en 'Onderzoeksdata duurzaam opslaan en aanbieden ten behoeve van ontsluiting'.


Bij de coalitie 'De techniek is voorhanden voor het duurzaam opslaan van onderzoeksdata ten behoeve van hergebruik​' wordt gebruik gemaakt van resultaten vanuit het LCRDM.

Update NPOS_22-11-2017.pptx door Margreet Bloemers (Trekker NPOS ambitie Data) tijdens bijeenkomst LCRDM Werkgroep Onderzoeksondersteuning & Advies op 22 november j.l.

​'Erkennen en waarderen van onderzoekers'

Bij de coalitie 'Onderzoeken hoe het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) de transitie naar open science kan bevorderen' wordt eveneens gebruik gemaakt van een bijdrage​ vanuit het LCRDM.​


Een voorbeeld:

 De taken die de themagroep 'Onderzoeksdata optimaal geschikt maken voor hergebruik' zich stelt zijn onder meer het ontwerpen van werkwijzen, het opstellen van richtlijnen en het ontwikkelen van instrumenten - voor herbruikbare onderzoeksdata.
  

De themagroep gaat daartoe vraagstukken en behoeften inventariseren en prioriteren. Uiteraard zal gezorgd worden dat de uiteindelijke werkwijzen etc. voldoen aan de behoeften en situaties in de praktijk en zijn gebaseerd op consensus onder experts over de kwaliteit van de tools.


 Vervolgens (of tegelijkertijd) moet gezorgd worden dat de bestuurders van de academische instellingen zich scharen achter de NPOS-ambities en de werkwijzen en richtlijnen gaan invoeren. Zij ondertekenden immers het NPOS. Het gaat hier om bestuur, beleid, financiering, doorvoering etc.


 

Links

Nationaal Plan Open Science

rdnl-link​: open data​