​​​​​​​​​​​

UKDA


​← Klik op een fase in de cyclusHet Life cycle-model van de UK ​Data Archive is geschikt om de datamanagement-voorzieningen te positioneren ten aanzien van het onderzoeksproces: welke voorzieningen staan de onderzoeker in een bepaalde fase van het onderzoek ter beschikking. 

Het helpt bovendien om bij het inventariseren en beschrijven van de voorzieningen de activiteiten te benoemen waarvoor de voorziening kan worden gebruikt. Dit kunnen activiteiten uit meerdere fasen zijn.

De datacyclus is een aanvulling op de onderzoekcyclus. In de data levenscyclus worden onderzoeksprocessen en -activiteiten geïntegreerd met concepten als het cureren, preserveren, publiceren en delen van data. Het is gebaseerd op de gedachte dat de meeste data een langere levensloop hebben dan het project dat de data genereert: onderzoekers werken zelf verder met hun data in follow-up onderzoek of andere onderzoekers hergebruiken de data. Hiervoor is het van belang dat de data goed worden beheerd, gecureerd en toegankelijk gemaakt. 

Door hierboven op één van de bollen te klikken, komen de activiteiten behorende bij een bepaalde fase in zicht. De cyclus maakt inzichtelijk :

· wat de fasen zijn in de levenscyclus van onderzoeksdata;
· hoe deze fasen samenhangen met de workflow van de onderzoeker;
· dat alle fasen van data management samenhangen;
· dat hergebruik van data mogelijk is als alle stappen doorlopen worden.

( Noot: het UK Data Archive richt zich vooral op sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Hoewel het model in principe op alle wetenschappelijke disciplines van toepassing is, kan het zijn dat onderzoekers uit andere disciplines activiteiten missen of deze in een andere fase verrichten. )