​​​Poster

Tijdens de LCRDM Netwerkbijeenkomst op 8 juni 2017 zijn de tussentijdse activiteiten van de verschillende subwerkgroepen gepresenteerd, in de vorm van een poster. De volgende poster werd gepresenteerd door de werkgroep Financiële aspecten van RDM. 


Er is ook een Spraakmemo Financiële Aspecten beschikbaar bij deze poster.


Klik op de afbeelding om een grotere versie te bekijken. 

​Onderwerpen

Analyse van financieringsknelpunten

  • De WerkgroepFinanciële aspecten heeft in september 2016 een bestuurlijke notitie opgesteld over financiering van RDM bij universiteiten. De nota geeft een analyse van de voornaamste knelpunten die een duurzaam financieel kader voor RDM-beleid in de weg staan. Met zes concrete aanbevelingen ter verbetering van de huidige situatie. De nota is inmiddels besproken bij de VSNU. ​​

Ronde tafeloverleg​

  • In 2017 is een vervolg nagestreefd in de vorm van een ronde tafel met beleidsmakers en onderzoeksfinanciers. De ronde tafel is bedoeld om vertrouwen te kweken tussen financiers en universiteiten. Het thema van de financiering van RDM is alleen gezamenlijk op te lossen. ​De ronde tafel-bijeenkomst ​kan nu plaatsvinden april 2018.

Gedeelde documenten

​Kijk ook eens bij de door deze werkgroep Gedeelde documenten. Daar bevindt zich ook een pre-werkgroep document over datamanagement-kosten. Klik hier voor de engelstalige webpagina.


Werkgroep

Lees hier de werkgroepsamenstelling op LCRDM.nl. ​


Lees hier de werkagenda

Lees hier de vergaderverslagen.


Wilt u aan vanuit uw eigen expertise aan een van deze onderwerpen bijdragen, neem dan contact op met Ingeborg.Verheul@surfsara.nl

U kunt hier meer lezen over alle LCRDM-werkgroepen.


Werkgroep Financiële aspecten van RDM

Magchiel Bijsterbosch (SURFsara)
​Christine Elsenga (RUG)
Ingrid Dillo (DANS)
Jacques ​Beursgens (Maastricht University)
Jan Willem Boiten (Data4LifeSciences)
Jan-Willen Brock (UL)
Michelle van der Kooij (TU Delft)
Marcel Ras (NCDD)
Reinout Raijmakers (UU)
Marlon Domingus (EUR)
Ingeborg Verheul (Ex officio; SURFsara)


Links

rdnl-link​:  kostenmodellen​


Disclaimer

De werkgroepen van het LCRDM stellen de op dit platform getoonde informatie met zorg samen. Het LCRDM verstrekt via dit platform alleen informatie over producten en diensten die in de werkgroepen worden verzameld of bewerkt. Het is werk in uitvoering. Het LCRDM kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen. Heeft u zelf suggesties voor wijzigingen of toevoegingen, laat ons dat dan weten.  

De werkgroepen van het LCRDM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van dit platform. Het LCRDM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op het platform van het LCRDM. 

Heeft u een klacht of opmerking, mail deze naar ingeborg.verheul@surfsara.nl of neem contact op met de voorzitters van de werkgroepen. 
(Einde disclaimer) ​


The information provided by this platform has been compiled with the necessary care by the LCRDM work groups. Via this platform the LCRDM only provides information about products and services that have been collected or processed in the workgroups (except for pages under the heading 'RDM'). It concerns work in progress. The LCRDM can implement changes without prior warning. If you have suggestions for amendments or additions, please let us know.   

The LCRDM is not in any way responsible for possible malfunctioning of this platform. The LCRDM is not liable in any way for incorrect or incomplete information on the LCRDM platform.  

If you have a complaint or a remark you want to make, please send an email to ingeborg.verheul [at] surfsara.nl or contact the chair person of the relevant work group.

(End of disclaimer) ​


​​