Research Datamanagement

Fontys heeft nog geen online informatiepagina's te hebben die specifiek gericht zijn op onderzoeksdatamanagement.

Beleid

Er is geen informatie beschikbaar over het onderzoeksdatabeleid, DMP templates.

Training

Er is geen informatie beschikbaar over trainingen.

Overig

De Dienst Onderwijs en Onderzoek kan ondersteuning bieden op het gebied van onderzoeksdatamanagement. ​

Video: Fontys is beVLOGen over Open Science

HvR_vlog_OS.png
Onderstaande informatie is gepubliceerd naar aanleiding van de masterclass Research Support hbo (april 2017).


Wat gebeurt er binnen deze instelling aan research datamanagement?

Inventarisatie Zichtbaar en Vindbaar onderzoek".

Verkennende notitie is gereed, dit is de basis voor het projectplan.

Pilot van 1 jaar met Figshare, tot februari 2018.

Dienst O&O schrijft projectplan RDM support; implementatie 1e fase en 1e pilotronde vindt plaats in najaar 2017.
Vanaf 2018 is RDM standaard procedure voor nieuw te starten onderzoek; RDM wordt gefaseerd ingevoerd.


Wie zijn de experts op het gebied van RDM binnen deze instelling?

Adviseurs dienst O&O

RAAK cordinator

Accountmanager dienst IT voor dienst O&O

Juridisch medewerker dienst O&O

Nuancering: Experts": In het land der blinden


Zijn er bij deze instelling nuttige tools, guidelines of templates op het gebied van RDM die te delen zijn?

Geen tools beschikbaar.