TNO_Zeist_web.jpg

Afbeelding 2016 Mel Boas/Boasphoto.nl

Research Datamanagement

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO - website) is een onderzoeksinstituut met als doelstelling het in opdracht van overheden en andere marktpartijen toepassen van wetenschappelijke kennis in de praktijk.

Op dit moment werkt TNO aan het opstellen van informatiepagina's over RDM voor TNO-onderzoekers en beleid omtrent RDM, voornamelijk vanuit het perspectief van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.