​​

infconseur.png

Herbruikbaar model

Bij onderzoek met privacygevoelige data is het belangrijk dat vooraf een 'informed consent'-formulier wordt ingevuld. ​

​Hieronder enkele modellen gemaakt voor het informed consent. De tekst is instellingsneutraal geformuleerd. Wilt u deze formulieren voor uw eigen instelling gebruiken, dan kunt u bij wijze van spreken alleen het logo vervangen.


Bij het informed consent modelformulier is een uitleg voor de onderzoekers toegevoegd.


Informed consent model (Erasmus; vernieuwde versie (2019), met aanklikbare aan​​wijzingen in de tekst; Word; om aan te passen)   In Dutch.


Informed consent model (Erasmus; vernieuwde versie (2019), met aanklikbare aanwijzingen; pdf In Dutch.


Informed consent model (Maastricht; pdf)


TU Delft has updated its template for informed consent for data gathering in research projects:  

Informed Consent Form


Handreiking voor de onderzoeker (Erasmus; bij een eerdere versie van het consent formulier; Word; om aan te passen)​

Handreiking voor de onderzoeker​ (Erasmus; bij een eerdere versie van het consent formulier; pdf)