​​​​​

Herbruikbaar model

Bij onderzoek met privacygevoelige data is het belangrijk dat vooraf een 'informed consent'-formulier wordt ingevuld. 


De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een model gemaakt voor het informed consent. De tekst is instellingsneutraal geformuleerd. Wilt u deze formulieren voor uw eigen instelling gebruiken, dan kunt u bij wijze van spreken alleen het logo vervangen.


Bij het informed consent modelformulier is een uitleg voor de onderzoekers toegevoegd.


Informed consent model (Erasmus; Word; om aan te passen)

Informed consent model (Erasmus; pdf)          ​​Informed consent model (Maastricht; pdf)

Handreiking voor de onderzoeker (Erasmus; Word; om aan te passen)

Handreiking voor de onderzoeker​ (Erasmus; pdf)


TU Delft has updated its template for informed consent for data gathering in research projects:  

Informed Consent Form