​​Wacht niet


Op 24 mei 2016 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor wetenschappelijk onderzoek waarbij gewerkt wordt met persoonsgegevens. Vanaf mei 2018 is de verordening volledig van kracht. 


Per 25 mei 2018, over nog slechts een aantal maanden, moet de bedrijfsvoering bij uw instelling zijn ingericht dat u zich niet alleen aan de regels houdt, maar ook kunt aantonen dat u dat doet.


Uw bedrijfsvoering moet aan een aantal eisen voldoen. De Verordening biedt juridische instrumenten daarvoor. De vuistregel van de juridische werkgroep van het Landelijk Coördinatiepunt luidt: 


wacht niet, ga aan het werk met de instrumenten én stimuleer de discussie.


De werkgroep biedt via de website van het LCRDM helderheid op een aantal aspecten uit de Verordening. Op die manier weet u wat er van u verwacht wordt bij de omgang met data waarbij gewerkt wordt met persoonsgegevens en hoe u dit kunt doen.

Bovenstaande vuistregel vindt u iets uitgebreider verwoord via de link hieronder.  


Zie inmiddels ook


Voortgangstabel GDPR implementatie


Concept Herziening VSNU Gedragscode Persoongegevens

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Esther Hoorn of Marlon Domingus.​