​​​​​​​​​​​​​

​ ​

​Voor 2018 is een adviesgroep ingesteld met daarin verschillende LCRDM stakeholders vertegenwoordigd. De adviesgroep fungeert als kwartiermaker voor landelijke samenwerking op het gebied van RDM en committeert zich in eerste instantie voor 2018.​

Agenda

De adviesgroep komt in 2018 op de volgende data bij elkaar:

 De verslagen van de Adviesgroepbijeenkomsten verschijnen hier steeds na goedkeuring op de eerstvolgende bijeenkomst.​

​​

Wat doet de adviesgroep?

In 2018 levert de adviesgroep een plan op met geprioriteerde aanpak voor landelijke samenwerking van RDM op basis waarvan een roadmap voor 2019-2022 kan worden opgesteld. Daarnaast zal de adviesgroep de nieuwe manier van werken initiëren, begeleiden en evalueren, uiteraard in nauwe samenspraak met het coördinerend bureau.


De adviesgroep bepaalt tevens de prioriteit voor de pitches die worden uitgezet bij de pool van experts​, op basis waarvan een aantal taakgroepen volgens het nieuwe werkmodel van het LCRDM aan de slag kunnen gaan en houdt ook de afstemming tussen de verschillende taakgroepen in de gaten.


Tenslotte zal de adviesgroep een advies formuleren voor de instelling van een stuurgroep/strategiegroep voor het LCRDM vanaf 2019.

Leden

alastair.png

annemie.png
​Alastair Dunning
​Annemie Mordant
​​bolinda.png

hansg.png
​Bolinde Hoeksema
​Hans Gankema    
hansj.png
henk.png
​Hans de Jonge     
​Henk van den Hoogen
jacquelijn.png
janwillem.png
​Jacquelijn Ringersma
​Jan Willem Boiten  
laurents.png
magchiel.png
Laurents Sesink       
​Magchiel Bijsterbosch
mariette.png
maurice.png
​Mariëtte van Selm
​Maurice Bouwhuis 
susan.png
tom.png
​Susan Branchett  
​Tom Smeele        

ingeborg.png

​Ingeborg Verheul 
​ ​

Nieuwe structuur

nieuwe_structuur.png 


Van vraag naar advies

nieuwe_flow.png