​ ​

In de LCRDM adviesgroep zijn de verschillende LCRDM stakeholders vertegenwoordigd. De adviesgroep fungeert als kwartiermaker voor landelijke samenwerking op het gebied van RDM.


Agenda

De adviesgroep komt in 2018 op de volgende data bij elkaar:

 De verslagen van de Adviesgroepbijeenkomsten verschijnen hier steeds na goedkeuring op de eerstvolgende bijeenkomst.​

​​

Wat doet de adviesgroep?

De adviesgroep stelt een plan op met geprioriteerde aanpak voor landelijke samenwerking van RDM op basis waarvan een roadmap voor 2019-2022 kan worden opgesteld. Daarnaast zal de adviesgroep de nieuwe manier van werken initiëren, begeleiden en evalueren, uiteraard in nauwe samenspraak met het coördinerend bureau.


De adviesgroep bepaalt tevens de prioriteit voor de pitches die worden uitgezet bij de  pool van experts​, op basis waarvan een aantal taakgroepen volgens het nieuwe werkmodel van het LCRDM aan de slag kunnen gaan en houdt ook de afstemming tussen de verschillende taakgroepen in de gaten.​


Tenslotte zal de adviesgroep een advies formuleren voor de instelling van een stuurgroep/strategiegroep voor het LCRDM vanaf 2019 (Q2).

Leden

alastair.png

annemie.png
​Alastair Dunning
​Annemie Mordant
​​bolinda.png

hansg.png
​Bolinde Hoeksema
​Hans Gankema    
henk.png​​
jacquelijn.png
Henk van den Hoogen
​Jacquelijn Ringersma
janwillem.png
laurents.png
Jan Willem Boiten  
Laurents Sesink       
magchiel.png
mariette.png
Magchiel Bijsterbosch
Mariëtte van Selm
maurice.png
susan.png
​Maurice Bouwhuis 
​Susan Branchett  
tom.png
ingeborg.png
​Tom Smeele        
​Ingeborg Verheul 
​​ ​

Nieuwe structuur

nieuwe_structuur.png 


Van vraag naar advies

nieuwe_flow.png