​​​​​​​​​​​​​​​

Afgerond / task completed

 

Doel:  in korte tijd een projectvoorstel schrijven en indienen voor een call van RDA Europe. 


Purpose: to write a project proposal in a short time and submit it for a call from RDA Europe.Met deze call zoekt de Research Data Alliance organisaties voor de adoptie van bestaande RDA recommendations & outputs. De deadline voor het indienen van een projectvoorstel wa​s 4 maart 2019. Op basis van de lijst beschikbare recommendations is gekozen voor een niet-technische recommendation. De keuze is gevallen op het onderwerp 23 Things - Libraries for Research Data​.​


With this call, the Research Data Alliance is looking for organizations for the adoption of existing RDA recommendations & outputs. The deadline for submitting a project proposal is 4 March 2019. On the basis of the list of available recommendations, a non-technical recommendation was chosen. The choice fell on the topic "23 Things - Libraries for Research Data".


Uit de aanmeldingen voor de pitch is een taakgroep​ samengesteld ​(alfabetisch op voornaam) : 

Fieke Schoots (LEI)
Maria Cruz (VU)
Mijke Jetten (RU)
Ingeborg Verheul (LCRDM)Pitch in het kort / In short:

RDA pitch.pdf

RDA pitch_English.pdf


Uitgebreide pitch / Extented version:

20190204_Pitchvoorstel RDA project.pdf  

20190204_Pitchvoorstel RDA project_English .pdf​​ 

Stip op de horizon: na honorering, meewerken aan de uitvoering van de projecten. De taakgroepleden worden (als ze dat willen) bij goedkeuring van het projectvoorstel eveneens betrokken bij de uitvoering van het projecten, maar het is ook mogelijk dat hiervoor een nieuwe pitch wordt uitgezet.​


Naar besloten pagina.​