​​​

​​Lees (hieronder) meer over hoe taakgroep werken.​

Pseudonimisering en beheer van sleutelbestanden​

​​​Looptijd: januari-maart 2019 .

Deze taakgroep inventariseert best practices rond pseudonimisering. De focus ligt vooral op kleinschalige onderzoeken.
Reultaat: rapportage met overzicht van best practices en evt. een A4 met wensen en eisen voor een kluis voor sleutelbestanden.
Lees meer op de taakgroeppagina op het LCRDM wikiplatform.​​


ds weer.png


​Data Stewardship​

​​​Looptijd: oktober 2018-februari 2019 .

​Deze taakgroep inventariseert de rol- en taakomschrijvingen van data stewards, opent een online enquête en neemt een aantal interviews af.
Resultaat: rapportage over de huidige stand van zaken rond data stewardship . Plus mogelijk generieke functiebeschrijving voo datastewardberoepen.
Lees meer op de taakgroeppagina op het LCRDM wikiplatform.​​


​​

ds weer.png
​​​​ ​

Hoe taakgroepen werken

De taakgroepen richten zich op het opstellen van adviezen op specifieke taken of het voorbereiden van landelijke bijeenkomsten.


De taakgroepen worden ad hoc samengesteld en werken aan kleine deelproblemen/vraagstukken die in korte tijd opgelost kunnen worden (1-6 weken). 


Zodra een taak wordt vrijgegeven kunnen de experts uit de pool van experts zich intekenen en kan men gericht mensen vragen en/of een beroep doen op deskundigen en consultants.


De wijze van communicatie onderling en met de adviesgroep wordt vastgesteld.


Iedere taakgroep wordt begeleid door een procesbegeleider/scrummaster om het projectplan op te stellen en het project te realiseren.


Samenstelling

De taakgroepen worden ad hoc samengesteld per uit te werken vraagstuk/deelprobleem

Voor de samenstelling van de taakgroep wordt geput uit de pool van experts aangevuld met deskundigen uit de werkomgeving van adviesgroepleden/experts uit de pool.


​De taakgroepen worden begeleid door een scrum-master/procesbegeleider/consultant.


Profiel

De taakgroepleden zijn gemotiveerd om aan een onderwerp te werken op grond van behoeften/vraagstelling vanuit hun eigen instelling/werkomgeving en of hun eigen dagelijkse werk. De incentive is hier: 'met dit onderwerp moet ik ook iets in mijn eigen werkomgeving'.


Inspanning

De taakgroepen werken aan kleine deelproblemen/vraagstukken die in één tot zes weken kunnen worden opgelost. De taakgroepleden zijn beschikbaar voor intensieve tijdsinspanning in een korte periode (model 'snelkookpansessies').


De taakgroepen stellen op basis van de pitch (de pitch vanuit de adviesgroep voor de pool van experts) een projectplan vast, met daarin omschreven: doel van het project, samenstelling taakgroep, gewenst resultaat, planning en budget.


De taakgroepen richten zich op het opstellen van adviezen op specifieke taken of het voorbereiden van landelijke bijeenkomsten.​