​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​Lees (hieronder) meer over hoe taakgroep werken.​   To ​English version   

dctg_afb.png Taakgroep Privacyrisico's 

Het idee is om per scenario een DPIA uit te voeren en te onderhouden, zodat voor een groot deel van nieuw onderzoek alleen een scenario geselecteerd hoeft te worden​.

 Lees meer...


Naar besloten pagina / To private page​.beleid_afb.png Taakgroep Databeleid 

Doel: Inventariseren van instellings-overstijgende onderzoeksprojecten (use cases), knelpunten signaleren, in kaart brengen welk incompatibel beleid zorgt voor knelpunten en het beschrijven implicaties en oplossingen​. 

Lees meer...​​​​

Naar besloten pagina / To private page.​ ​​


dctg_afb.png Taakgroep Anonimisering 

Doel: Nadere bestudering van de AVG, bespreken van balans, inventariseren van de re-identificatie-risico’s per data type: overwegen van de waarschijnlijkheid, haalbaarheid en impact van re-identificatie​. 

Lees meer...​​


Naar besloten pagina / To private page.dctg_afb.png Taakgroep RDA's "23 Things" 

Doel: in korte tijd een projectvoorstel schrijven en indienen voor een call van RDA Europe. 

Met deze call zoekt de Research Data Alliance organisaties voor de adoptie van bestaande RDA recommendations & outputs. 

Lees meer...​​​

Naar besloten pagina / To private page.​


dctg_afb.png Taakgroep Nederlands Data Curatie Netwerk

​Deze taakgroep zal de huidige kennis in kaart brengen rondom data curatie en een lijst van wensen opzetten. In een latere fase, afhankelijk van de uitkomst van dit project, zal kunnen worden gewerkt aan het ontwikkelen van datacuratiestandaarden.​ 

Lees meer...​​

Naar besloten pagina / To private page​.​


dctg_afb.png Taakgroep Research Workspaces

​Deze taakgroep zal een lijst objectieve criteria opstellen waaraan een (beoogd) virtuele werkomgeving zou moeten voldoen. 

Lees meer...​​


Naar besloten pagina / To private page​.​​
ds weer.png Pseudonimisering en beheer van sleutelbestanden​

Deze taakgroep inventariseert best practices rond pseudonimisering. De focus ligt vooral op kleinschalige onderzoeken. 

Lees meer... ​​​


Naar besloten pagina / To private page.​
ds weer.pngDatastewardship​

​Deze taakgroep inventariseert de rol- en taakomschrijvingen van data stewards, opent een online enquête en neemt een aantal interviews af. Resultaat: rapportage over de huidige stand van zaken rond data stewardship . Plus mogelijk generieke functiebeschrijving voo datastewardberoepen. 

Lees meer...​​​

Naar besloten pagina / To private page.​

 ​​
​​​​
Hoe taakgroepen werken

De taakgroepen richten zich op het opstellen van adviezen op specifieke taken of het voorbereiden van landelijke bijeenkomsten.


De taakgroepen worden ad hoc samengesteld en werken aan kleine deelproblemen/vraagstukken die in korte tijd opgelost kunnen worden (1-6 weken). 


Zodra een taak wordt vrijgegeven kunnen de experts uit de pool van experts zich intekenen en kan men gericht mensen vragen en/of een beroep doen op deskundigen en consultants.


De wijze van communicatie onderling en met de adviesgroep wordt vastgesteld.


Waar nodig zullen de taakgroepen vanuit het coördinerend bureau worden ondersteund door een scrummaster, procesbegeleider of consultant.


Samenstelling

De taakgroepen worden ad hoc samengesteld per uit te werken vraagstuk/deelprobleem

Voor de samenstelling van de taakgroep wordt geput uit de pool van experts aangevuld met deskundigen uit de werkomgeving van adviesgroepleden/experts uit de pool.


​Waar nodig zullen de taakgroepen vanuit het coördinerend bureau worden ondersteund door een scrummaster, procesbegeleider of consultant.


Profiel

De taakgroepleden zijn gemotiveerd om aan een onderwerp te werken op grond van behoeften/vraagstelling vanuit hun eigen instelling/werkomgeving en of hun eigen dagelijkse werk. De incentive is hier: 'met dit onderwerp moet ik ook iets in mijn eigen werkomgeving'.


Inspanning

De taakgroepen werken aan kleine deelproblemen/vraagstukken die in één tot zes weken kunnen worden opgelost. De taakgroepleden zijn beschikbaar voor intensieve tijdsinspanning in een korte periode (model 'snelkookpansessies').


De taakgroepen stellen op basis van de pitch (de pitch vanuit de adviesgroep voor de pool van experts) een projectplan vast, met daarin omschreven: doel van het project, samenstelling taakgroep, gewenst resultaat, planning en budget.


De taakgroepen richten zich op het opstellen van adviezen op specifieke taken of het voorbereiden van landelijke bijeenkomsten.​


top​

 ​

  
  
Description
  
  
  
  
Nieuwe pitchesNieuwe pitches
Nieuwe pitchesIn page navigation
In de praktijkRDM in de praktijk
In de praktijkIn page navigation
HandreikingenHandreikingen
HandreikingenIn page navigation
Pool van experts          Pool van experts
Pool van expertsIn page navigation
TaakgroepenTaakgroepen
TaakgroepenIn page navigation
LCRDMLCRDM
LCRDMIn page navigation
BlogBlog
BlogIn page navigation
BijeenkomstenBijeenkomsten
BijeenkomstenIn page navigation