​​​ To ​English version​   

2015-2017: vijf aandachtsgebieden, vijf werkgroepen

​Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) faciliteerde in de periode 2015-2017 vijf landelijke werkgroepen die werkten aan de ontwikkeling van diverse aspecten van RDM-beleid: 

· bewustwording/engagement                (/ besloten deel​)

· faciliteiten & datainfrastructuur           (/ besloten deel​)

· juridische aspecten & zeggenschap    (/ besloten deel)

· financiële aspecten van RDM en           (/ besloten deel)

· onderzoeksondersteuning & advies​.   (/ besloten deel​)

Bij de samenstelling van de werkgroepen is gestreefd naar participatie van de belangrijkste stakeholders op het specifieke RDM-aspect. 


Van alle werkgroepen zijn de werkagenda's en vastgestelde vergaderverslagen online beschikbaar.​


Een roadmap (gebaseerd op een quickscan) vormt de grondslag voor alle activiteiten van het LCDRM voor de periode 2015-2017. De werkgroepen werken aan de hand van werkagenda's, met daarin het korte, middellange en lange-termijndoel van de werkgroep, plus een overzicht van uit te werken onderwerpen. De handreikingen waar de werkgroepen aan werken worden via dit online platform​ gedeeld. 


Het doel van de LCRDM netwerkbijeenkomst van 8 juni 2017, voor de leden van de verschillende werkgroepen van het LCRDM, was drieledig: laten zien waar elke werkgroep mee bezig is, gezamenlijk evalueren van de afgelopen jaren, en uiteraard kennismaken en netwerken.


​Ter afsluiting van de roadmap werd een terug- en vooruitblikkende conferentie georganiseerd: National cooperation in RDM. Celebrating Achievements, Shaping Future Directions. Lees hier een verslag door Ingeborg Verheul.​


Uiteindelijk kunnen alle producten van de werkgroepen tezamen de bouwstenen  vormen voor de inrichting van een (virtueel) loket, waar de onderzoeksondersteuner terecht kan voor tools, richtlijnen, standaarden en producten om de onderzoeker te ontzorgen en te ondersteunen in goed datamanagement, voor, tijdens en na het onderzoek.​loketfunctie.png  

Werkgroepen

De vijf werkgroepen van het LCRDM telden elk gemiddeld zo'n 15 leden die geselecteerd waren op hun persoonlijke expertise en hun netwerk. Bij de samenstelling van de werkgroepen werd gestreefd naar participatie van de belangrijkste stakeholders op het specifieke RDM-aspect. Iedere groep werk breed en conform de samenstelling van de SURF-community ingevuld: universiteiten (IT, beleid, onderzoeksondersteuning), UMC's, onderzoeksinstellingen (NWO, KNAW) en HBO's. Tevens was gelet op landelijke spreiding. Daarnaast zijn om uiteenlopende redenen bij een aantal werkgroepen agendaleden aangehaakt. Iedere werkgroep werd voorgezeten door één of twee trekkers (voorzitters). 


De activiteiten van alle werkgroepen werden afgestemd in een driemaandelijks trekkersoverleg. Ook werden daar brede inhoudelijke RDM onderwerpen en de procedurele uitwerking van het LCRDM besproken (hoe bereiken we de bestuurders; hoe betrekken we de onderzoekers; hoe maken we algemene producten nuttig voor de verschillende disciplines; hoe zorgen we ervoor dat met onderzoeksdata niet hetzelfde gebeurt als met de publicaties en de uitgevers? etc.). Toetsing van de resultaten van het LCRDM gebeurde aan de hand van een RDM-monitor, die onder meer een zelfevaluatie van de werkgroepen over hun activiteiten in 2016 bevatte. Eind 2017 vond een brede SWOT-analyse plaats van concept, werkgroepen en output.​
In 2018 is het model van de vaste werkgroepen losgelaten en is het LCRDM in een nieuwe werkvorm verder gegaan.


Leden & activiteiten

Een overzicht van alle werkgroepleden, inclusief waar en in welke functie zij werken, is te vinden in onderstaand Excel bestand.
Werkgroepleden_LCRDM_20170622.xlsx (per juni 2017)


Een overzicht van alle werkgroepactiviteiten vindt u hier: Producten van het LCRDM.pdf (geüpdatet januari 2018​) en in dit overzicht.


Van alle werkgroepen zijn de werkagenda's en vastgestelde vergaderverslagen online beschikbaar.​lcrdm_knowshare.png


Posters

Tijdens de eerste netwerkdag van het LCRDM voor de werkgroepen op 8 juni 2017 hebben alle werkgroepen hun activiteiten gepresenteerd. De posters die tijdens deze bijeenkomst gepresenteerd werden zijn te vinden op de werkgroeppagina's, zie de link per werkgroep hieronder. Bij enkele posters zijn spraakmemo's beschikbaar, waarin de poster in context wordt geplaatst.


Indelingen

De indeling van de vijf werkgroepen en de daarbinnen gevormde subwerkgroepen was als volgt:


Werkgroep Bewustwording en Engagement

Jacquelijn Ringersma (Wageningen UR) (voorzitter)
Fieke Schoots (Universiteit Leiden)
​Henk van den Hoogen (Universiteit Maastricht) 
Hylke Annema (Tilburg University)
Jasper van Dijck (TU Delft) 
Patrick Hoetink (TU Twente) 
Rob Gommans (Radboud Universiteit)
Rob Hooft (DTL) 
Rosemary van Kempen (NWO) 
Ton Smeele (UU)
Victor Eggenhuizen (KNAW/NIOO) 
Ingeborg Verheul (ex officio/LCRDM) 

Irene Haslinger (TU Delft/agendalid)  ​

Oud-leden
Marc Broekhoven (TU Eindhoven)
Floor Frederiks (UL/NWO)
René van Horik (DANS)
Douwe Zeldenrust (Meertens/KNAW)
Paul van den Brink (LCRDM)


Binnen de WG Bewustwording en Engagement zijn de volgende subwerkgroepen gevormd:

Incentives: Henk, Patrick, Floor, Marc, Ingeborg
Requirements: Rosemary, Jasper
Kwalitatieve kosten en baten: Ton, Jacquelijn
Shades of Open: Floor, Rob, Ton

De handreikingen van deze Werkgroep zijn te vinden op de pagina Handreikingen Bewustwording en Engagement.


Werkgroep Faciliteiten en Data-Infrastructuur

Peter Doorn (DANS) (voorzitter)
Paul Hofman (TU/e) (voorzitter)
Ariaan Siezen / Arnoud van der Maas (Radboud UMC)
Axel Berg (SURFsara)
Ed Simons / Caspar Terheggen (Radboud Universiteit)
Erik Flikkenschild (LUMC)
Gertjan Filarski / Sebastiaan Derks (Huijgens ING/CLARIAH)
Haije Wind (RUG)
Jeff Templon (NIKHEF)
Joost van der Nat (NCDD
Joyce Nijkamp / Jeroen Roodhart (UvA)
Laurents Sesink (Universitaire Bibliotheken Leiden)
Maarten Hoogerwerf (UU)
Renze Brandsma (UvA/UBA)
Taco de Bruin (NIOZ)
Tom Bakker (eScience Center)
Ingeborg Verheul (ex offficio)

Eric Balster (CentERdata/UT/agendalid)​
Rob van Nieuwpoort (eScience Center/agendalid​)

Oud-leden
Marnix van Berchum (DANS/co-voorzitter)

​Binnen de WG Faciliteiten en Data-Infrastructuur waren de volgende subwerkgroepen gevormd:

Architectuurmodel: voorgezeten door Joyce en Arnoud
Infrastructuur Catalogus:voorgezeten door Laurents
Data Dictionary:voorgezeten door Erik en Joost

De handreikingen van deze Werkgroep  zijn te vinden op de pagina Handreikingen Faciliteiten en Datainfrastructuur.


Werkgroep Financiële aspecten van RDM

Magchiel Bijsterbosch (SURFsara ) (voorzitter)
​Christine Elsenga (RUG)
Ingrid Dillo (DANS)
Jacques ​Beursgens (Maastricht University)
Jan Willem Boiten (Data4LifeSciences)
Jan-Willen Brock (UL)
Michelle van der Kooij (TU Delft)
Marcel Ras (NCDD)
Reinout Raijmakers (UU)
Marlon Domingus (EUR)
Ingeborg Verheul (Ex officio; SURFsara)


Binnen de WG Financiële aspecten van RDM zijn geen subwerkgroepen gevormd.

De handreikingen van deze Werkgroep zijn te vinden op de pagina Handreikingen Financiële aspecten.


Werkgroep Juridische Aspecten en Zeggenschap

Marlon Domingus (EUR) (voorzitter)
Esther Hoorn (RUG) (voorzitter)
Arjan van Hessen (CLARIAH/UT)
Heiko Tjalsma (DANS)
Hylke Annema (UTilburg)
Marion Leenen (UvA/HvA)
Martin Boeckhout (NFU)
Melika Nariman (EUR)   
Olga Scholcz (SURFnet)
Petra Tolen / Tom Paffen (VU)
Ingeborg Verheul (Ex officio; SURFsara)
 
Frans Pingen (WUR/agendalid)
Miriam Roelofs (NWO -TBC/agendalid)
Myrte Dujardin (VU/agendalid)
Saskia Woutersen-Windhouwer (UvA/agendalid) 

Oud-leden
Janet Krijger (UL)
Paul van den Brink (LCRDM)

Binnen de WG Juridische Aspecten en Zeggenschap waren de volgende subwerkgroepen gevormd:

Contractbepalingen: Petra / Tom, Marion
Sjabloon samenwerkingsovereenkomst/Dataconvenant: Petra, Marion
Informed Consent-formulier: Heiko, Martin
Expertnetwerk: Martin
Pre (D)Pia: Esther, Janet, Petra / Tom
Reference Cards, Maturity Model Privacy / GDPR: Marlon, Esther
Herziening VSNU Gedragscode voor Gebruik van Persoonsgegevens: Marlon, Esther, Melika

De handreikingen van deze Werkgroep zijn te vinden op de pagina Handreikingen Juridische aspecten en Zeggenschap.


Werkgroep Onderzoeksondersteuning en Advies

Annemie Mordant (MEMIC) (voorzitter)
Hans Gankema (RUG) (voorzitter)
Afelonne Doek (IISG)
Alastair Dunning (TU Delft)
Annemiek van der Kuil (UU)
Jan Baljé / Henk van der Zijden (Hanzehogeschool Groningen)
Jan Bot (SURFsara) 
Jolien Scholten (VU) ​
Luiz Olavo Bonino da Silva Santos  (DTL)
Margreet Bloemers (ZonMw)
Mariëtte van Selm (UvA/HvA)
Marjan Grootveld (DANS) ​
Marlon Domingus (EUR)
Rudy Scholte (AMC)
Toine Kuiper (TU Eindhoven)
Vera Sarkol (CWI)​
Ingeborg Verheul (Ex Officio; SURFsara)

Oud-leden
Ho-Young Wisselink (NSCR)
Ana van Meegen-Silva (VU; voorzitter)
Maurice Vanderfeesten (VU)


Binnen de WG Onderzoeksondersteuning en Advies waren de volgende subwerkgroepen gevormd:

FAIR Data: Luiz, Alastair
DMP Tooling: Jan Balj, Annemiek, Margreet, Mariette, Marjan
Trainingen: Hans, Jan Bot, Maurice, Afelonne
Privacy / Veilige Data / Software Sustainability: Rudy, Annemie, Toine, Vera

De handreikingen van deze Werkgroep zijn te vinden op de pagina Handreikingen Onderzoeksondersteuning en Advies. 


1: uit het universitaire werkveld komt een roep tot coördinatie rondom datamanagement

2: de VSNU verzoekt de coöperatie SURF om het zoeken naar synergie in banen te leiden

3: SURF legt deze taak bij SURFsara, het LCRDM brengt vervolgens mensen uit het werkveld bijeen

4: resultaten van de werkgroepen worden door de werkgroepleden verpreid en tevens op een website geplaatst 


​​Disclaimer

De werkgroepen van het LCRDM stellen de op dit platform getoonde informatie met zorg samen. Het LCRDM verstrekt via dit platform alleen informatie over producten en diensten die in de werkgroepen worden verzameld of bewerkt. Het is werk in uitvoering. Het LCRDM kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen. Heeft u zelf suggesties voor wijzigingen of toevoegingen, laat ons dat dan weten. 

De werkgroepen van het LCRDM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van dit platform. Het LCRDM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op het platform van het LCRDM.

Heeft u een klacht of opmerking, mail deze naar ingeborg.verheul@surfsara.nl of neem contact op met de voorzitters van de werkgroepen.
(Einde disclaimer) ​


  
  
Description
  
  
  
  
Nieuwe pitchesNieuwe pitches
Nieuwe pitchesIn page navigation
In de praktijkRDM in de praktijk
In de praktijkIn page navigation
HandreikingenHandreikingen
HandreikingenIn page navigation
Pool van experts          Pool van experts
Pool van expertsIn page navigation
TaakgroepenTaakgroepen
TaakgroepenIn page navigation
LCRDMLCRDM
LCRDMIn page navigation
BlogBlog
BlogIn page navigation
BijeenkomstenBijeenkomsten
BijeenkomstenIn page navigation