Started: 19-4-2017 15:25
Picture Placeholder: Laura Boekel
Afbeelding: Laura Boekel
  • Laura Boekel

Er is specifiek beleid nodig voor RDM op hbo-instellingen.

Naar aanleiding van de workshop 'Het hbo-landschap voor research data management' op de masterclass Research Support Hogescholen (19 april 2017) zouden wij graag input krijgen vanuit hbo-instellingen.

Binnen dit discussie-onderwerp kan gediscussieerd worden over de vraag of specifiek beleid nodig is voor research data management op hbo's.

Afbeelding: Laura Boekel
  • Laura Boekel
https://mysites.edugroepen.nl:443/User%20Photos/Profile%20Pictures/trustedprovider_edugroepen%20sts_d986d055-d77b-4d6b-88f7-9e18664762c0_MThumb.jpg" alt="Afbeelding: Laura Boekel" />
Laura Boekel

Naar aanleiding van de workshop 'Het hbo-landschap voor research data management' op de masterclass Research Support Hogescholen (19 april 2017) zouden wij graag input krijgen vanuit hbo-instellingen.

Binnen dit discussie-onderwerp kan gediscussieerd worden over de vraag of specifiek beleid nodig is voor research data management op hbo's.

219-4-2017 15:2519-4-2017 15:25No
Edited: 1-10-2017 16:57
Picture Placeholder: barbara vermaas
Picture Placeholder: barbara vermaas
  • barbara vermaas

​Binnen Fontys Hogescholen hebben we gediscussieerd over de vraag of er specifiek beleid nodig is voor RDM. Er blijken bij ons verschillende aspecten te spelen.
Waarschijnlijk is dat altijd bij het nadenken over beleid en het formuleren daarvan.

Fontys hanteert een decentrale beleidsvisie, waarbij de instituten hun eigen koers kunnen uitzetten binnen een aantal centraal geformuleerde kaders of richtlijnen.
Gelukkig is er een centraal beleid voor onderzoek, geformuleerd in de beleidsagenda onderzoek.

Aan de ene kant lijkt het krachtig om apart beleid voor RDM te formuleren, natuurlijk wel in samenhang met de onderzoeksagenda. 
Op deze manier is het apart benoemd, is het zichtbaar in het centrale beleid en kunnen we het apart laten bekrachtigen door het CvB.
De vraag is of ons CvB hier in mee wil gaan; wij vermoeden dat dit niet zo zal gaan.

Aan de andere kant kan het juist averechts werken; het kost extra tijd, energie en strategie om een apart beleid te formuleren en te laten accepteren door het CvB.​
Hierdoor gaat het proces lang duren, zijn er meer gremia bij betrokken (Strategisch Overleg van onze Dienst Onderwijs & Onderzoek, Commissie Onderwijs & Onderzoek en uiteindelijk CvB).
Vanwege de urgentie vanuit verschillende kanten (praktijk van onderzoek, eisen van subsidiegevers, vragen vanuit experiseteam onderzoek) moet er juist nu doorgepakt worden.
Dus wij hebben ervoor gekozen om RDM wel te laten bekrachtigen door het CvB (via onze directeur) en te koppelen aan de de onderzoeksagenda. 
Daarin wordt gepleit voor zichtbaarheid en vindbaarheid van de onderzoeksexpertise, de onderzoekers en de onderzoeksresultaten.
Dit geeft ons handvatten om RDM in de praktijk als project op te starten en daarna als staande dienstverlening voort te zetten.

​Ik ben heel benieuwd hoe dit bij andere hogescholen wordt gezien en kijk uit naar reacties op mijn post!  


Barbara Vermaas 
Fontys Hogescholen

Picture Placeholder: barbara vermaas
  • barbara vermaas
https://mysites.edugroepen.nl:443/User%20Photos/Profile%20Pictures/trustedprovider_edugroepen%20sts_182d0b74-8fb3-4e5e-940b-7dc227d569c8_MThumb.jpg" alt="Afbeelding: Boudewijn van den Berg" />
Boudewijn van den Berg

​Binnen Fontys Hogescholen hebben we gediscussieerd over de vraag of er specifiek beleid nodig is voor RDM. Er blijken bij ons verschillende aspecten te spelen.
Waarschijnlijk is dat altijd bij het nadenken over beleid en het formuleren daarvan.

Fontys hanteert een decentrale beleidsvisie, waarbij de instituten hun eigen koers kunnen uitzetten binnen een aantal centraal geformuleerde kaders of richtlijnen.
Gelukkig is er een centraal beleid voor onderzoek, geformuleerd in de beleidsagenda onderzoek.

Aan de ene kant lijkt het krachtig om apart beleid voor RDM te formuleren, natuurlijk wel in samenhang met de onderzoeksagenda. 
Op deze manier is het apart benoemd, is het zichtbaar in het centrale beleid en kunnen we het apart laten bekrachtigen door het CvB.
De vraag is of ons CvB hier in mee wil gaan; wij vermoeden dat dit niet zo zal gaan.

Aan de andere kant kan het juist averechts werken; het kost extra tijd, energie en strategie om een apart beleid te formuleren en te laten accepteren door het CvB.​
Hierdoor gaat het proces lang duren, zijn er meer gremia bij betrokken (Strategisch Overleg van onze Dienst Onderwijs & Onderzoek, Commissie Onderwijs & Onderzoek en uiteindelijk CvB).
Vanwege de urgentie vanuit verschillende kanten (praktijk van onderzoek, eisen van subsidiegevers, vragen vanuit experiseteam onderzoek) moet er juist nu doorgepakt worden.
Dus wij hebben ervoor gekozen om RDM wel te laten bekrachtigen door het CvB (via onze directeur) en te koppelen aan de de onderzoeksagenda. 
Daarin wordt gepleit voor zichtbaarheid en vindbaarheid van de onderzoeksexpertise, de onderzoekers en de onderzoeksresultaten.
Dit geeft ons handvatten om RDM in de praktijk als project op te starten en daarna als staande dienstverlening voort te zetten.

​Ik ben heel benieuwd hoe dit bij andere hogescholen wordt gezien en kijk uit naar reacties op mijn post!  


Barbara Vermaas 
Fontys Hogescholen

Laura Boekel8010-5-2017 11:021-10-2017 16:57
Posted: 16-5-2017 10:55
Picture Placeholder: Jan Meeuwis
Picture Placeholder: Jan Meeuwis
  • Jan Meeuwis

Bij NHTV speelt deze discussie ook. Er is nu voor gekozen dat er een gezamelijk visie komt mbt datamanagement die voor de gehele NHTV geldt en wordt ondersteund door het CvB. In deze visie staat waarom datamangement nodig is en welke doelen en voorwaarden er gelden voor datamanagement bij NHTV. Dit zijn een aantal algemene voorwaarden, die niet heel gedetailleerd zijn. De visie geeft nog  de ruimte aan de 5 academies van NHTV om hun eigen RDM beleid toe te passen. De academies van NHTV verschillen behoorlijk in werkwijze, ook mbt onderzoek. Sommige academies zijn ook al 'verder' met RDM dan andere academies. Waar bij de ene academie al een keer een RDM-plan is opgesteld in men bij de andere academie nog maar in de bewustwordingsfase.
Deze (centrale)visie is dus ook nodig om de noodzaak van RDM aan te tonen.

 

Jan Meeuwis
NHTV Breda

Picture Placeholder: Jan Meeuwis
  • Jan Meeuwis
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: Jan Meeuwis" />
Jan Meeuwis

Bij NHTV speelt deze discussie ook. Er is nu voor gekozen dat er een gezamelijk visie komt mbt datamanagement die voor de gehele NHTV geldt en wordt ondersteund door het CvB. In deze visie staat waarom datamangement nodig is en welke doelen en voorwaarden er gelden voor datamanagement bij NHTV. Dit zijn een aantal algemene voorwaarden, die niet heel gedetailleerd zijn. De visie geeft nog  de ruimte aan de 5 academies van NHTV om hun eigen RDM beleid toe te passen. De academies van NHTV verschillen behoorlijk in werkwijze, ook mbt onderzoek. Sommige academies zijn ook al 'verder' met RDM dan andere academies. Waar bij de ene academie al een keer een RDM-plan is opgesteld in men bij de andere academie nog maar in de bewustwordingsfase.
Deze (centrale)visie is dus ook nodig om de noodzaak van RDM aan te tonen.

 

Jan Meeuwis
NHTV Breda

Laura Boekel8016-5-2017 10:5516-5-2017 10:55