Referentiekaarten

De referentiekaart is beschikbaar in een neutrale versie (‘no branding’), maar kan ook worden voorzien van een e-mailadres voor RDM-support bij een specifiek instituut (zie onderaan dit voo​rbeeld) - dit kan op canva.​com .

(Update: het document op canva.com zelf is vervallen maar canva​​ is nog steeds een handig middel.) 

Of neem contact op met het LCRDM. 


The reference card is available in a neutral version ('no branding'), but can also be provided with an email address for RDM support at a specific institution (see below this example) - this can be done on canva.com .

(Update: The document on canva.com has expired, but canva.com is still recommended as a tool for preparing means of communication.)

Or get in touch with LCRDM. 


Het neutrale downloadbestand is overigens ook te editen. /  The neutral download file is editable too.De tien tips zijn gebaseerd op de inbreng van deelnemers aan een LCRDM-survey over het reviewen van datamanagementplannen; aan hen werd gevraagd welke goede raad zij onderzoekers zouden willen meegeven. De survey en geanonimiseerde data zijn online beschikbaar.


The ten tips are based on the input of participants in an LCRDM survey about reviewing data management plans; they were asked what good advice they would like to give researchers. The survey and anonymized data are available online​.


10tips_fragm.jpg

Disclaimer

De werkgroepen van het LCRDM stellen de op dit platform getoonde informatie met zorg samen. Het LCRDM verstrekt via dit platform alleen informatie over producten en diensten die in de werkgroepen worden verzameld of bewerkt. Het is werk in uitvoering. Het LCRDM kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen. Heeft u zelf suggesties voor wijzigingen of toevoegingen, laat ons dat dan weten. 

De werkgroepen van het LCRDM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van dit platform. Het LCRDM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op het platform van het LCRDM.

Heeft u een klacht of opmerking, mail deze naar ingeborg.verheul@surfsara.nl of neem contact op met de voorzitters van de werkgroepen.
(Einde disclaimer)