​​​​​​​

​​​​​​1-2-3​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U kunt meeschrijven aan deze glossary.​ Maak dit een verzamelplek van kennis en meningen rondom reserach datamanagement.
Voor login-gegevens en vragen: boudewijn.vandenberg@surfsara.nl​.​​​​​

​1. ​

Klik linksboven op de aanduiding 'Page' / 'Pagina' en daarna op ​'Edit'/'Bewerken':

klikpage.png

klikedit.png

2. ​ 

​ Klik ergens op de pagina en schrijf. Denk aan 'Save'/'Bewaren' linksboven. 

klikschrijf.png


​Plaats dubbele vierkante haken aan weerszijden van de term​. 

Hiermee creëert u een link. 


Selecteer de haken plus de term en klik op 'Heading 1' om het begrip te vergroten:​

klikheading.png

3.  

 Als de pagina met de nieuwe term is bewaard, ​klik in de lijst op uw nieuwe term​:

kliknieuw.png

en klik vervolgens in de dialoog op 'create'​ om zo de bijbehorende pagina aan te maken:​

klikaddpage.png


De term is nu de titel van de nieuwe pagina. 

Op de nieuwe pagina herhaalt u de begripsverklaring​ en vermeldt u de bron.

U kunt de pagina verder aanvullen met extra informatie.​

NB Geeft u op de pagina bij de term een aanvulling op de in de lijst getoonde omschrijving, plaatst u dan een +-teken achter de term in de lijst, het +-teken graag met een spatie en achter de afsluitende vierkante haken.


Eerste woord

Als de toe te voegen informatie vóór het eerste woord op de pagina moet komen, ga vóór de haken staan van dat eerste woord en typ het nieuwe trefwoord, met de haken.

Ga naar de volgende regel en voordat er verder getypt wordt kies bovenaan de stijl ('style') 'Alinea' ('Paragraph'). Dat maakt de tekstgrootte weer kleiner.​


Alternatieve term

Als er een alternatieve term bestaat van het trefwoord of onderwerp, met eenzelfde betekenis, zoek dan eerst de 'eerste' term op, klik op de term zodat u naar de pagina van het begrip gaat en kopiëer de URL.

Ga naar de pagina voor de alternatieve term, volg de aanwijzingen als hierboven beschreven en maak -in plaats van de verklaring- een link aan: schrijf de 'eerste' term​ op, selecteer deze en klik bovenaan op 'Insert'/'Invoegen' en kies daar voor 'Link'. 

Kies vervolgens voor 'Adres' en plak de link (die u had gekopiëerd) in het veld in de dialoog.

link.png 

Voor login-gegevens en vragen mail: boudewijn.vandenberg@surfsara.nl​.​​​