​Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.


Reference: force11.org/group/fairgroup/fairprinciples
Source: NFU - D4LS versie 0.8 van 18-10-2016 
0.1 5/23/17​


Alternatieven en discussie hieronder:

Zie ook elders op deze site: FAIR principes


De principes vergemakkelijken het vinden van data sets en het integreren ervan (als het kan automatisch) ​en dat volgens duidelijke licenties.


Gebruik de LCRDM handreiking "FAIR checklist​'