​​Harmonization


The process of unifying certain policies, methodologies and approaches in order to achieve interoperability.
 

 

High Level Principles


 
Architectuurprincipes zijn richtinggevende uitspraken over wat wenselijk is. Ze kunnen worden gezien als een beleidsuitspraak die specifiek betrekking heeft op de inrichting van organisatie, processen en informatievoorziening. Ze verwoorden wat belangrijk is bij deze inrichting en zijn relatief stabiel.​

 

HORA 2.0


HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen.
De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl
zie ook:

https://hora.surf.nl/index.php/Releasenotes

https://hora.surf.nl/index.php/Bestanden

Een bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Het kijkt naar een organisatie als een verzameling van activiteiten die worden uitgevoerd en clustert deze tot logische eenheden die soortgelijke kennis en competenties vragen.
 

top