RDM_algemeen_cropped.jpg

​​​​Waarom doen we aan Research Data Management (RDM)? Wat valt ermee te bereiken? 

Werk aan data loont. 

​Eén manier om het uit te drukken is te vinden op de RDM website van de Universiteit van Amsterdam; de bullets van daar nemen we hieronder over.

Met goed management van mijn onderzoeksdata

is mijn onderzoek integer

 • ​Uw onderzoeksdata zijn te allen tijde accuraat, compleet, authentiek en betrouwbaar. ​
 • U minimaliseert het risico dat uw data verloren gaan, beschadigd raken of bij onbevoegden belanden. ​
 • U kunt uw data met een minimum aan inspanningen met anderen delen. ​
 • Anderen zijn eenvoudig in staat om aan de hand van uw data uw bevindingen te verifiëren. ​

is mijn impact groter​

 • Publicatie en hergebruik van uw data vergroten de impact van uw onderzoek. ​
 • Verwijzing naar uw data is een erkenning van uw bijdrage aan uw vakgebied. ​
 • U draagt bij aan de uitstraling en reputatie van uw instituut of kenniscentrum als onderzoeksinstelling. ​

is aan de eisen voldaan

 • U geeft aantoonbaar invulling aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening of de Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek voor het HBO.  ​​
 • U voldoet aan het beleid dat onderzoeksfinanciers ten aanzien van het omgaan met onderzoeksdata hanteren.  ​
 • U toont uw maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het geld dat aan uw onderzoek is besteed.​ 

en is toekomstige impact mogelijk

 • Het publiceren van data voorkomt nodeloze herhaling van onderzoek.​ ​
 • Uw data kunnen worden gebruikt om nieuwe onderzoeksvragen te beantwoorden. ​
 • Uw data kunnen door onderzoekers in andere vakgebieden dan het uwe worden gebruikt. 

Zoek de verschillen:

zonder RDM:

cluttered_zonderrdm.png 
​ 
met RDM:​​ 

cluttered_metrdm.png