​​De vijf werkgroepen van het LCRDM tellen elk gemiddeld zo'n 15 leden die geselecteerd zijn op hun persoonlijke expertise en hun netwerk. Bij de samenstelling van de werkgroepen is gestreefd naar participatie van de belangrijkste stakeholders op het specifieke RDM-aspect. Iedere groep is breed en conform de samenstelling van de SURF-community ingevuld: universiteiten (IT, beleid, onderzoeksondersteuning), UMC's, onderzoeksinstellingen (NWO, KNAW) en HBO's. Tevens is gelet op landelijke spreiding.

Een overzicht van alle werkgroepleden, inclusief waar en in welke functie zij werken, is te vinden in onderstaand Excel bestand.

Werkgroepleden_LCRDM_20170622.xlsx

Tijdens de eerste netwerkdag van het LCRDM voor de werkgroepen op 8 juni 2017 hebben alle werkgroepen hun activiteiten gepresenteerd. De posters die tijdens deze bijeenkomst gepresenteerd werden zijn hieronder per werkgroep te vinden. Ook zijn bij enkele posters spraakmemo's beschikbaar, waarin de poster in context wordt geplaatst.

Een overzicht van alle werkgroepactiviteiten vindt u hier: Producten van het LCRDM.pdf
Ook zijn de werkagenda's en vastgestelde vergaderverslagen online beschikbaar.


De indeling van de vijf werkgroepen en de daarbinnen gevormde subwerkgroepen is als volgt:

WGleden_fotos.png


Werkgroep Bewustwording en Engagement


Jacquelijn Ringersma (Wageningen UR) (Voorzitter)

Rob Gommans (Radboud University) 
Floor Frederiks (Universiteit Leiden)
Henk van den Hoogen (Universiteit Maastricht)
Jasper van Dijck (TU Delft)
Marc Broekhoven (TU Eindhoven)
Patrick Hoetink (TU Twente)
Rob Hooft (DTL)
Rosemary van Kempen (NWO)
Ton Smeele (UU)
Ingeborg Verheul (Ex officio; SURFsara)

Irene Haslinger (TU Delft / Agendalid)

Zie ook de werkgroeppagina voor de WG Bewustwording en Engagement op LCRDM.nl voor een overzicht van de werkgroepsamenstelling inclusief foto's.


Binnen de WG Bewustwording en Engagement zijn de volgende subwerkgroepen gevormd:

Incentives: Henk, Patrick, Floor, Marc, Ingeborg
Requirements: Rosemary, Jasper
Kwalitatieve kosten en baten: Ton, Jacquelijn
Shades of Open: Floor, Rob, Ton

De handreikingen waar deze Werkgroep aan werken zijn te vinden op de pagina Handreikingen Bewustwording en Engagement.

Tijdens de LCRDM Netwerkbijeenkomst op 8 juni 2017 zijn de tussentijdse activiteiten van de verschillende subwerkgroepen gepresenteerd, in de vorm van een poster. Je vindt de posters hieronder.

De volgende posters werden gepresenteerd door de werkgroep Bewustwording en Engagement:Van links naar rechts: Incentives voor RDM (Spraakmemo Incentives); DMP requirements for public funding organisations (DMP Requirements Spraakmemo); Shades of Open (Spraakmemo Shades of Open); Netwerkbijeenkomsten.
Klik op de afbeeldingen om een grotere versie te bekijken.


Werkgroep Faciliteiten en Data-Infrastructuur


Peter Doorn (DANS)​​ (Voorzitter)
Paul Hofman (TU/e) (Voorzitter)


Ariaan Siezen / Arnoud van der Maas (Radboud UMC)
Axel Berg (SURFsara)
Ed Simons / Caspar Terheggen (Radboud Universiteit)
Eric Balster (CentERdata/UT)
Erik Flikkenschild (LUMC)
Gertjan Filarski / Sebastiaan Derks (Huijgens ING/CLARIAH)
Haije Wind (RUG)
Jeff Templon (NIKHEF)
Joost van der Nat (NCDD
Joyce Nijkamp / Jeroen Roodhart (UvA)
Laurents Sesink (Universitaire Bibliotheken Leiden)
Renze Brandsma (UvA/UBA)
Rob van Nieuwpoort (eScience Center)
Taco de Bruin (NIOZ)
Ingeborg Verheul (ex offficio)


Zie ook de werkgroeppagina voor de WG Faciliteiten en Data-Infrastructuur op LCRDM.nl voor een overzicht van de werkgroepsamenstelling inclusief foto's.

Binnen de WG Faciliteiten en Data-Infrastructuur zijn de volgende subwerkgroepen gevormd:


Architectuurmodel: voorgezeten door Joyce en Arnoud
Infrastructuur Catalogus:voorgezeten door Laurents
Data Dictionary:voorgezeten door Erik en Joost

De handreikingen waar deze Werkgroep aan werken zijn te vinden op de pagina
Handreikingen Faciliteiten en Datainfrastructuur.

Tijdens de LCRDM Netwerkbijeenkomst op 8 juni 2017 zijn de tussentijdse activiteiten van de verschillende subwerkgroepen gepresenteerd, in de vorm van een poster. Je vindt de posters hieronder.

De volgende posters werden gepresenteerd door de werkgroep Faciliteiten en Datainfrastructuur:
Van links naar rechts: Architectuurmodel (Spraakmemo Architectuur); LCRDM Services Catalogue (Spraakmemo Catalogus); Glossary (Glossary spraakmemo).

Klik op de afbeeldingen om een grotere versie te bekijken.Werkgroep Financiële aspecten van RDM


Christine Elsenga (RUG)
Ingrid Dillo (DANS)
Jan Willem Boiten (Data4LifeSciences)
Magchiel Bijsterbosch (SURFsara)
Jacques Beursgens (Maastricht University)
Jan-Willen Brock (UL)
Michelle van der Kooij (TU Delft)
Marcel Ras (NCDD)
Reinout Raijmakers (UU)
Marlon Domingus (EUR)

Ingeborg Verheul (Ex officio; SURFsara)

Zie ook de werkgroeppagina voor de WG Financiële aspecten van RDM op LCRDM.nl voor een overzicht van de werkgroepsamenstelling inclusief foto's.


Binnen de WG Financiële aspecten van RDM zijn geen subwerkgroepen gevormd.


De handreikingen waar deze Werkgroep aan werken zijn te vinden op de pagina
Handreikingen Financiële aspecten.

Tijdens de LCRDM Netwerkbijeenkomst op 8 juni 2017 zijn de tussentijdse activiteiten van de verschillende subwerkgroepen gepresenteerd, in de vorm van een poster. Je vindt de posters hieronder.

De volgende poster werd gepresenteerd door de werkgroep Financiële aspecten van RDM:


Klik op de afbeelding om een grotere versie te bekijken. Er is ook een Spraakmemo Financiële Aspecten beschikbaar bij deze poster.


Werkgroep Juridische Aspecten en Zeggenschap


Marlon Domingus (EUR) (Voorzitter)
Esther Hoorn (RUG) (Voorzitter)

Arjan van Hessen (CLARIAH/UT)
Heiko Tjalsma (DANS)
Hylke Annema (UTilburg)
Marion Leenen (UvA/HvA)
Martin Boeckhout (BBMRI/LUMC)
Melika Nariman (EUR)   
Tom Paffen (VU)
Olga Scholcz (SURFnet)
Petra Tolen / Tom Paffen (VU)
Janet Krijger (UL)
Ingeborg Verheul (Ex officio; SURFsara)
   
Frans Pingen (WUR/agendalid)
Miriam Roelofs (NWO -TBC/agendalid)
Saskia Woutersen-Windhouwer (UvA/agendalid)
Myrte Dujardin (VU/agendalid)

Zie ook de werkgroeppagina voor de WG Juridische Aspecten en Zeggenschap op LCRDM.nl voor een overzicht van de werkgroepsamenstelling inclusief foto's.Binnen de WG Juridische Aspecten en Zeggenschap zijn de volgende subwerkgroepen gevormd:

Contractbepalingen: Petra / Tom, Marion
Sjabloon samenwerkingsovereenkomst/Dataconvenant: Petra, Marion
Informed Consent-formulier: Heiko, Martin
Expertnetwerk: Martin
Pre (D)Pia: Esther, Janet, Petra / Tom
Reference Cards, Maturity Model Privacy / GDPR: Marlon, Esther
Herziening VSNU Gedragscode voor Gebruik van Persoonsgegevens: Marlon, Esther, Melika

De handreikingen waar deze Werkgroep aan werken zijn te vinden op de pagina Handreikingen Juridische aspecten en Zeggenschap.

Tijdens de LCRDM Netwerkbijeenkomst op 8 juni 2017 zijn de tussentijdse activiteiten van de verschillende subwerkgroepen gepresenteerd, in de vorm van een poster. Je vindt de posters hieronder.

De volgende posters werden gepresenteerd door de werkgroep Juridische aspecten en Zeggenschap:


Van links naar rechts: Maturity Model (toelichting in e-Data & Research, 11:3, p4); Privacy Impact Assessment (Spraakmemo PIA); Herziening VSNU Gedragscode gebruik persoonsgegevens (Gedragscode spraakmemo); Ethisch & Juridisch Expertnetwerk (Spraakmemo Expertnetwerk; schrijf u hier in).

Klik op de afbeeldingen om een grotere versie te bekijken.


Werkgroep Onderzoeksondersteuning en Advies


Annemie Mordant (MEMIC) (Voorzitter)
Hans Gankema (RUG) (Voorzitter)

Afelonne Doek (IISG)
Alastair Dunning (TU Delft)
Annemiek van der Kuil (UU)
Jan​ Baljé / Henk van der Zijden (Hanzehogeschool Groningen)
Jan Bot (SURFsara)
Luiz Olavo Bonino da Silva Santos
Margreet Bloemers (ZonMw)
Mariette van Selm (UvA/HvA)
Marjan Grootveld (DANS)
Maurice Vanderfeesten / Mark Bruyneel (VU)
Rudy Scholte (AMC)
Toine Kuiper (TU Eindhoven)
Ingeborg Verheul (Ex Officio; SURFsara)


Zie ook de werkgroeppagina voor de WG Onderzoeksondersteuning en Advies op LCRDM.nl voor een overzicht van de werkgroepsamenstelling inclusief foto's.


Binnen de WG Onderzoeksondersteuning en Advies zijn de volgende subwerkgroepen gevormd:

FAIR Data: Luiz, Alastair
DMP Tooling: Jan Baljé, Annemiek, Margreet, Mariette, Marjan
Trainingen: Hans, Jan Bot, Maurice, Afelonne
Privacy / Veilige Data / Software Sustainability: Rudy, Annemie, Toine, Vera

De handreikingen waar deze Werkgroep aan werken zijn te vinden op de pagina Handreikingen Onderzoeksondersteuning en Advies.

Tijdens de LCRDM Netwerkbijeenkomst op 8 juni 2017 zijn de tussentijdse activiteiten van de verschillende subwerkgroepen gepresenteerd, in de vorm van een poster. Je vindt de posters hieronder.

De volgende posters werden gepresenteerd door de werkgroep Onderzoeksondersteuning en Advies:


Van links naar rechts: Are the FAIR principles FAIR? (Spraakmemo FAIR Data); DMP Tooling (Spraakmemo DMP tooling); Research Data Training Material Overview (Spraakmemo Trainingen -- Link: overzicht trainingen & training toevoegen); Hergebruik EPD Data (Stroomdiagram hergebruik EPD data spraakmemo).
Klik op de afbeeldingen om een grotere versie te bekijken.