nov 14
4 jaar Support4Research - Blog door Paul van Dijk (Dutch only)
Collega Paul van Dijk publiceerde ter gelegenheid van zijn afscheid bij SURF op het SURF intranet een blog waarin hij terugblikt op 4 jaar Support4Research.
Support4Research en LCRDM werken nauw samen,

4 jaar Support4research (S4r), het zit er bijna op. Zo op het einde van het traject is het logisch om in de spiegel te kijken en anderen te vragen wat reflectie te geven op onze activiteiten.

Wat wilden we ook alweer bereiken met S4r?

  1. Meer bekendheid geven aan SURF dienstverlening voor onderzoek (bij zowel onderzoeksondersteuners als onderzoekers)
  2. Het verbeteren van de support bij gebruik van e-infrastructuur

Samenwerking binnen de instelling
Destijds begonnen we onze activiteiten (onder één vlag: SURF!!!) met het bezoeken van een groot aantal onderzoeksinstellingen. We zorgden er telkens voor dat we minstens een onderzoeker, een ICT'er en een bibliothecaris aan tafel hadden. Tot onze verbazing was het vaak zo dat deze mensen elkaar tot dan toe nog niet hadden gesproken. Ze concludeerden zelf dan ook dat het raar was dat ze nog niet met elkaar samenwerken. Dat inzicht heeft bij veel instellingen geleid tot informele en later formele samenwerkingsverbanden tussen de afdelingen die betrokken zijn bij de ondersteuning van onderzoekers. Bovendien ontstond zo een nieuw en belangrijk SURF gremium: de onderzoekondersteuners/ Research ICT'ers.

Samenwerking tussen instellingen
Geheel des SURF's brachten we de ondersteuners van verschillende instellingen ook met elkaar in contact voor kennisuitwisseling en valideren van elkaars aanpak. Dat deden we onder andere met een jaarlijkse SURF Support4research Masterclass: Maastricht '15, Rotterdam '16, Groningen '17 en de laatste editie afgelopen oktober in Utrecht. De PDF geeft een globaal beeld van de inhoud van die masterclass. Daarnaast hebben we twee veel gelezen rapporten opgeleverd waarin voor diverse instellingen is beschreven welke aanpak ze hanteren om een volwassen e-infrastructuur voor onderzoek en professionele support tot stand te brengen.

Om onderzoeksondersteuners en onderzoekers vertrouwd te maken met onze SURF compute, data, netwerk (en nog veel meer) oplossingen, organiseerden we diverse hands-on Research Bootcamps, en met succes! Het bleek de ultieme manier om de diensten van SURF meer bekendheid te geven en de deelnemers wegwijs te maken met voor hen tot dan toe complexe e-infra concepten.

4 jaar Support4research, heeft het wat opgeleverd?
SURF wordt gewaardeerd vanwege de facilitering van kennisuitwisseling, het maken van de verbinding tussen verschillende betrokkenen met dezelfde rol en de ondersteuning die wordt geboden bij vaak complexe research ICT-vragen van onderzoekers en onderzoeksondersteuners. Toch zijn er nog verbeteringen mogelijk:

  • Het beschikbare portfolio en de aanvraagprocedure kunnen beter worden gestructureerd
  • De aansluiting van de nationale met de lokale instellingssupport kan beter
  • Instellingen verwachten een actievere rol van SURF op het gebied van voorzieningen voor research datamanagement

Aldus 9 geïnterviewden uit onze doelgroep.

En in vergelijking met andere landen?
Onlangs kregen we de gelegenheid om onze activiteiten en benadering te spiegelen aan die van andere landen. Onder aanvoering van Karin van Grieken en Bas Cordewener bood het EU Knowledge-Exchange (K-E) project het S4r team een platform voor een internationale vergelijking. Via een videoconference met afgevaardigden vanuit 5 landen: DE, UK, FI, DK en NL, werd de lokale stand van zaken en benadering uit de doeken gedaan. In vrijwel alle landen wordt de research data life cycle als kapstok gehanteerd om structuur en begrip te brengen voor de verschillende stappen in het onderzoeksproces en om de voorzieningen en support die nationaal worden geboden op te "mappen". Op basis van die life cycle zien we dat in sommige landen de nadruk heel erg op datamanagement planning ligt. In Nederland hanteren we duidelijk een nationale strategie en wordt vrijwel het hele spectrum (Datamanagement, compute, visualisatie, datatransfers...) gedekt. We lijken wat betreft ambitie, scope en aanpak erg op Finland. Samen behoren we zeker tot de voorhoede van Europa. 

De virtuele Knowledge-Exchange meeting heeft tot nieuwe waardevolle contacten en pointers naar interessante documenten en initiatieven geleid. Het filmpje geeft een (hele) korte samenvatting van de sessie.

En nu?
S4r is inmiddels een sterk merk geworden. Onze onderzoeksdiensten staan beter op de kaart en de onderzoeksondersteuning is bij veel instellingen een stuk professioneler geworden. Ook in het hbo is S4r inmiddels een begrip. Tegelijkertijd zijn er andere SURF initiatieven die opereren in aangrenzende en/of overlappende percelen. Denk aan het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) en het Nationaal Platform Open Science (NPOS) waarmee we nog veel meer moeten gaan samenwerken. Met een nieuw meerjarenplan voor het impulsprogamma "Onderzoek en OpenScience" worden de kaarten opnieuw geshuffled en ontstaan nieuwe teams. De extra aandacht voor outreach en support zal echter moeten blijven. De behoefte en noodzaak worden alleen nog maar groter.

Vragen of suggesties?
Mail naar support4research@surf.nl of vraag het aan 1 van de teamleden: Annette Langedijk, Jocelyn Manderveld, Judith van Droffelaar, Judith Pijnacker, Mari Tinnemans, Martine Teirlinck-Hermsen, Peter Hinrich en Thomas van Himbergen

Comments

There are no comments for this post.

 Blog Tools