dec 19
LCRDM gepresenteerd op SURFSara's Super D / LCRDM at Super D.

Kijkt u graag naar de collegereeks van "De Wereld Draait Door" - in de zeldzame momenten dat u eindelijk eens gelegenheid heeft om naar de televisie te kijken? Houdt in dat geval vooral ook in de gaten wanneer in 2017 het volgende SURFsara Super D Event plaatsvindt.

Super D wordt jaarlijks georganiseerd op een bijzondere, centrale locatie in het land. Onderzoekers uit uiteenlopende disciplines vertellen er in DWDD-taal ​hoe ze in hun onderzoek gebruik maken van de rekencapactiteit, de cloud diensten, visualisatie en het archief van SURFsara. Niet alleen interessant voor PHD's of gevestigde professoren, maar zeker ook voor onderzoeksondersteuners en beleidsmakers.

IMG_0194.JPG Het LCRDM - RDM beleid voor en door alle onderzoekscommunities - krijgt hier introductie door Axel Berg

Dit jaar vond het Super D Event plaats op 15 december, in het Tobacco Theater in de Nes in hartje Amsterdam. Voor het eerst was er in het programma ook ruim aandacht voor RDM. Tijdens een aparte sessie was onder andere ruimte om een korte impressie te geven van het Landelijk Coördinatiepunt. Waarom landelijke coordinatie en wat doen die landelijke werkgroepen eigenlijk a ce moment?
Het was een mooie opwarmer voor een uitgebreidere RDM sessie in 2017. Het zou toch leuk zijn om dan ook wat meer resultaten te kunnen presenteren. En die resultaten: daar wordt nu al volop aan gewerkt. Laten we met z'n allen iets moois bedenken voor december volgend jaar!

Een verslag van de 2016-editie vindt u op de SURF-website.

 

A presentation about the LCRDM on SURFsara’s SUPER D-DAY

Do you like to watch the lecture series broadcast by "De Wereld Draait Door" during the rare moments that you finally have an opportunity to watch television? If so, keep an eye out for when the next SURFsara Super D Event is scheduled to take place.  

Super D is organized annually at a special, central location somewhere in the country. Researchers from a wide variety of disciplines relate how, in their research, they make use of the computing power, the cloud services, visualization and the archive of SURFsara. Not only interesting for PhD’s or established professors but certainly also for research support staff and policy makers.

This year the Super D Event took place in the heart of Amsterdam on 15 December at the Tobacco Theater on the Nes. For the first time the programme also devoted extra attention to RDM. During a separate session that also addressed other topics, the National Coordination Point gave a short presentation. Why is national coordination needed and what are the national work groups busy with at this particular moment?  
Altogether, it was a suitable warming-up for the extensive RDM session scheduled for 2017. It would be great if we could present a larger set of results there. People are hard at work as we speak! Let us all try to realize something commendable for December next year! 

A report of the 2016 edition can be found on the SURF-website.


Comments

There are no comments for this post.

 Blog Tools