aug 08
Netwerkbijeenkomst LCRDM, 8 juni 2017
Op donderdag 8 juni 2017 vond in het Utrechts Centrum voor de Kunsten aan het Domplein in Utrecht de eerste LCRDM Netwerkbijeenkomst plaats voor de leden van de verschillende werkgroepen van het LCRDM. Het doel van deze middag was drieledig: laten zien waar elke werkgroep mee bezig is, gezamenlijk evalueren van de afgelopen jaren, en uiteraard kennismaken en netwerken. Een verslag van Ingeborg Verheul. 
Save the date2.png
De middag werd geopend met een informatiemarkt. Tijdens deze markt presenteerden de werkgroepleden op informele wijze hun activiteiten. Ter voorbereiding had iedere subwerkgroep een poster gemaakt, 16 in totaal, die geprint op A0-formaat, verspreid over de ruimte waren opgehangen. De informatiemarkt was ingedeeld in drie rondes. Per ronde vond tegelijkertijd – in verschillende hoeken van de zaal – een korte presentatie van 5 minuten plaats, waarna er uiteraard nog ruimte was voor discussie en het stellen van vragen. Met een oproep per megafoon (alsof het een echte markt was) werd iedereen verzocht een nieuwe poster uit te zoeken voor de volgende ronde. De gelijktijdigheid van presenteren maakte dat niet iedereen alle presentaties kon bijwonen, maar het wekte wel de nieuwsgierigheid op. In de theepauze was genoeg tijd om de posters allemaal nog eens langs te lopen.

Het programma van de informatiemarkt vindt u hieronder.
Programma 8 juni 2017.pdf

De 16 posters vindt u op de overzichtspagina van de werkgroepen. De afbeeldingen van de posters kunnen worden vergroot door erop te klikken. Iedere poster is voorzien van een spraakmemo waarin extra uitleg wordt gegeven per onderwerp.

(tekst loopt door onder de afbeeldingen)

Netwerkbijeenkomst2.JPGNetwerkbijeenkomst3.JPGNetwerkbijeenkomst5.JPGNetwerkbijeenkomst6.JPG


Na de theepauze was het tijd voor de evaluatie. De discussie werd gevoerd met ondersteuning van de Mentimeter App. Door zich aan te melden bij deze app kregen alle aanwezigen via hun mobiele telefoon de gelegenheid hun input te geven. De resultaten werden live getoond op een groot scherm, hetzij in de vorm van staafdiagrammen, hetzij in de vorm van een ‘word cloud’. Een elftal vragen gaf de discussie over het reilen en zeilen van het LCRDM vorm. Ook werd aan de hand van deze vragen duidelijk welke verwachtingen en wensen voor de toekomst er onder de werkgroepleden leefden.

De werkgroepen leveren aan het eind van dit jaar hun producten op en het is nu de tijd om vast te stellen wat we in 2018 en de jaren daarna gaan doen. Tijdens de discussie werd onder meer ingegaan op de ambassadeursrol van de werkgroepleden, hoe we met de resultaten van de werkgroepen de doelgroep bereiken (sterke voorkeur voor het organiseren van bijeenkomsten), wie die doelgroep eigenlijk is (onderzoeksondersteuners winnen het van de onderzoekers), welke onderwerpen er in de periode 2015-2017 niet aan bod zijn gekomen en in vervolg wel nuttig zouden zijn en wat de wensen eigenlijk zijn ten aanzien van werkgroepen, website, platform en LCRDM als geheel na 2017. Het LCRDM als netwerkorganisatie voor kennisuitwisseling tussen de instellingen scoorde bij de werkgroepleden het hoogst.

De vragen en uitkomsten van de mentimeter kunt u in het Mentimeter rapport terugvinden. De input van de werkgroepleden zullen we gebruiken als basis voor een nieuw strategisch plan – roadmap zo u wilt – voor het LCRDM voor de periode 2018-2020, dat in de tweede helft van dit jaar via de werkgroepleden en het online platform verspreid zal worden.

Vanzelfsprekend werd de netwerkbijeenkomst met een feestelijke borrel afgesloten. De bijeenkomst was geanimeerd en levendig en zeker voor herhaling vatbaar.

(tekst loopt door onder de afbeelding)
LCRDM_Netwerkbijeenkomst_v2.jpg
Tenslotte: om de middag in één oogopslag samen te vatten, maakte Elco van Staveren van Denkschets de beeldimpressie die u hierboven vindt. Door op de afbeelding te klikken kunt u deze als pdf bestand downloaden.

Wilt u ook uw input leveren over het LCRDM en meedenken over de nabije toekomst? Een aantal vragen uit de evaluatiediscussie zijn terug te vinden op de FORUM-pagina op het online platform. Uw input is van harte welkom.

Netwerkbijeenkomst1.JPGNetwerkbijeenkomst8.JPG


Comments

There are no comments for this post.

 Blog Tools