feb 18
Student op de LCRDM-conferentie. A student at the conference


Op een koude donderdagochtend op de fiets door mijn eigen Utrecht, plaats van handeling voor de LCRDM-conferentie. Het was een thuiswedstrijd die ik natuurlijk niet aan me voorbij kon laten gaan. Voor mijn master Information Studies aan de Universiteit van Amsterdam deed ik met collega-studenten onderzoek naar RDM met betrekking tot de ophanden zijnde AVG. Het congresprogramma bood me een mooie verdieping van dat onderwerp.

Het programma leek me inspirerend en leerzaam en vooral een buitenkans om er als student aanwezig te kunnen zijn! Het begon meteen al goed met het geanimeerde gesprek tussen Wilma van Wezenbeek, Karel Luyben, dagvoorzitter Marco de Niet en aanwezigen in de zaal over het belang van goed beheer van onderzoeksdata bij onderzoeksinstellingen.

Vanzelfsprekend krijgen aankomend professionals (HBO) en academici in spe (WO) onderzoeksvaardigheden aangeleerd. We leren het fundamentele onderscheid tussen verschillende onderzoeksmethoden en visies op de wereld. Maar tijdens die vakken komt beheer van data en veilig omgaan met gegevens van je respondenten niet of nauwelijks aan de orde. Eigenlijk best gek.

Valerie Frissen verzorgde op de conferentie het slotakkoord en richtte haar blik op de toekomst. De impact van onderzoek zal in de toekomst alleen maar toenemen, betoogde ze, evenals de hoeveelheid data die ervoor wordt verzameld. Voor die toename moeten we naar mijn bescheiden mening niet alleen de onderzoekers en onderzoeksinstellingen toerusten, maar ook de onderzoekers in spe: scholieren en studenten! Betrek ze erbij en begin daarmee zo vroeg mogelijk, bijvoorbeeld al bij de profielwerkstukken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Of met een hele studieperiode in de bachelor gewijd aan onderzoeksmanagement. Er is nog werk te doen.

​​
​​​​

Student at a LCRDM meeting 

On a cold Thursday morning I cycled through my native Utrecht where a LCRDM conference was to take place. It was a home fixture which naturally I couldn’t allow to pass me by. For my Master in Information Studies at the University of Amsterdam, together with other students, I was investigating RDM in relation to the imminent General Data Protection Regulation (GDPR). The conference programme offered me an opportunity for an in-depth encounter with my subject. 

The programme struck me as inspiring and educational and especially a rare chance to be present as a student! Things immediately got off to a good start with an animated discussion between Wilma van Wezenbeek, Karel Luyben, chairman of the day Marco de Niet and attendees in the auditorium about the importance of good management of research data at research institutes.

Naturally, aspirant professionals (HBO) and budding academics (WO) are taught research skills. We learn about the fundamental distinctions between different research methods and how they are viewed throughout the world. But in studying these subjects, data management and safe usage of respondents’ data is hardly an issue. Quite strange really. 

Valerie Frissen delivered the final address and set her sights on the future. She noted that the impact of research will become increasingly more important in the years to come, just like the amount of data to be collected. In my humble opinion, we must equip not only the researchers and research institutes, but also the researchers of the future: pupils and students! Get them involved as early as possible, for example with school research projects in the senior classes of secondary school. Or by devoting a complete study section in a bachelor study to research management. All in all there is still enough work to be done.


Comments

There are no comments for this post.

 Blog Tools