mrt 21
Enkele observaties door Henk van den Hoogen

Henk van den Hoogen, LCRDM-werkgroeplid en Programma Manager Onderzoeksondersteuning & Strategisch Coördinator PURE, UM Publications en Repository​, Maastricht University, deelt hieronder enkele van zijn observaties.


henk-van-den-hoogen_wg-bewustwording_zw150rond.png 


Donderdag 8 februari is het driejarig bestaan van het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) 'gevierd' met een congres in Utrecht. 160 deelnemers, grotendeels data-ondersteuners en beleidsmedewerkers, aangevuld met enkele wetenschappers en bestuurders hebben het belang van RDM en samenwerking in het bredere perspectief van Open Science bediscussieerd.


Een viertal wetenschappers, waaronder Gerard Swaen, epidemioloog UM, gaven vanuit verschillende disciplines aan wat goed/FAIR RDM voor hun domein betekent.

De lezingen zijn beschikbaar.

 

Enkele observaties:
 • Expliciete aandacht voor waardering van de onderzoeker om data FAIR te maken, heeft nog onvoldoende prioriteit: in periodieke gesprekken tussen promovendus en begeleider en in jaargesprekken dient datamanagement onderdeel onderwerp te zijn.
  -=> vanuit LCRDM-werkgroep Engagement is een notitie in voorbereiding om RDM expliciet(er) in het Standaard Evaluatie Protocol opgenomen te krijgen.

 • Pleidooi om alle nieuwe onderzoekers standaard te trainen in goed datamanagement als logisch onderdeel van good research practice. Doel: RDM internaliseren in gedrag van onderzoekers.
 • Gerard Swaen hield een warm pleidooi om bij de omgang met data (beginnend bij datamanagementplannen) –bij voorkeur geïntegreerd- aandacht te schenken aan opstellen/bijhouden en archivering van onderzoeksprotocollen.
  -=> datastewards in faculteiten dienen hier samen met datamanagers van ondersteunende eenheden op te trekken.

 • Integratie van 'wetenschapsethiek' en datamanagement: m.n. bij niet-WMO plichtig onderzoek is sprake van vrijblijvendheid mbt toetsing van onderzoek bij ethische commissie. Een klein deel van de onderzoeken die daar besproken worden (ervaring TiU) bevat een uitgewerkt datamanagementplan, wat ook een basis vormt voor ethisch correcte omgang met onderzoekdata.
  => pleidooi voor de opzet van lokale platformen waar vertrouwde ethische aspecten gecombineerd aan de orde komen met de wijze waarop datamanagement wordt opgepakt. Samenwerking dient hier gezocht te worden tussen Academische Zaken, UB/ICTservices, FG/JZ. Hierdoor worden beide aspecten niet in isolatie benaderd/behandeld.
  Zo'n platform dient als soort one-stop-shop waarbij de onderzoeker zich geen zorgen hoeft te maken wat waar besproken moet worden: sommige vragen tbv CISO/FG, andere vragen tbv ethische commissie en weer andere tbv datamanager.

 Henk van den Hoogen

14-02-2018


Comments

There are no comments for this post.

 Blog Tools