mei 28
RDM en onderzoeksondersteuning in het HBO: hoe doen we wat bij Saxion?

Op 22 januari werd Saxion Research Services (SRS) gelanceerd. Dat gebeurde tijdens een symposium in de hogeschool, waar onderzoeksondersteuning centraal stond. In SRS werken op dit moment Saxion Bibliotheek, Bureau Kwaliteitszorg, International Office, Saxion Research & Graduate School en Juridische Zaken samen om de onderzoeker in elke fase van zijn onderzoek te ondersteunen. SRS is bedoeld als een one-stop-shop: onderzoekers kunnen met al hun vragen bij één balie terecht.

 

Wat ging er aan vooraf?

Om goed in te kunnen spelen op de behoefte die er bij Saxion is aan onderzoeksondersteuning, brachten de samenwerkende partijen de onderzoeksketen in beeld en werkten zij nauw samen met vijf lectoraten die actief zijn op verschillende onderzoeksgebieden. Verantwoording, integriteit, reproduceerbaarheid, hergebruik van wetenschappelijk onderzoek en data: het zijn allemaal aspecten die gewaarborgd moeten zijn in de dienstverlening die SRS biedt. Door het leveren van een centraal georganiseerde ondersteuning krijgt Saxion bovendien beter inzicht in welke personen en partijen met onderzoek bezig zijn (geweest).

 

De Saxion Repository

De website srs.saxion.nl fungeert als uitgangspunt voor de onderzoeker. De site bundelt alle relevante informatie rond het onderzoeksproces. Denk daarbij aan uitleg over Research Data Management (RDM), het datamanagementplan (DMP), subsidietrajecten, de AVG. Ook kan de onderzoeker zijn onderzoek via de website registreren. Daarmee opent hij een digitaal onderzoeksdossier in de institutionele repository, waar hij alle belangrijke documenten en data rond zijn onderzoek ter archivering (10 jaar) kan uploaden. Daarbij hebben we het bijvoorbeeld over het DMP, de geproduceerde data (raw, cleaned en final) en zijn uiteindelijke onderzoeksoutput. Zo nodig kan hij zijn documenten en data (open access) aan derden presenteren. Het inrichten van een institutionele repository en het meegeven van de juiste metadata stelt Saxion in staat om bijvoorbeeld managementrapportages uit te lezen en in de toekomst de impact van onderzoek beter in kaart te brengen.

 

Veilig werken met de Saxion Research Cloud Drive

Na het registreren van het onderzoek krijgt de onderzoeker tevens toegang tot de Saxion Research Cloud Drive. Dit is een cloud-omgeving die in samenwerking met SURFsara is vormgegeven en die het mogelijk maakt om data tijdens het onderzoeksproces veilig te delen met alle bij het onderzoek betrokken partijen. Dit kunnen ook externe partijen zijn.

 

Ondersteuning vanuit alle specialismen

SRS ondersteunt de onderzoeker bovendien bij het aanvragen van ORCID's, DOI's en ISBN's. De netwerkdienst helpt en adviseert bij het aanvragen van subsidie en het invullen van DMP's. Heeft een onderzoeker vragen over privacywetgeving, auteursrechten, FAIR-principles of academic English writing, dan kan hij daarmee bij de betrokken specialisten terecht. Net als voor ondersteuning bij contractonderhandelingen, wanneer hij te maken krijgt met publiceren en uitgeeflicenties.

Comments

There are no comments for this post.

 Blog Tools