mei 23
De GDPR biedt mogelijkheden! / The GDPR offers opportunities!

​We hebben met zijn allen een grote behoefte aan een soepele uitwisseling van open datasets (vooropgesteld natuurlijk dat belangen van onderzoekers veilig zijn gesteld). 

Het is dus de hoogste tijd om innovatieve use cases aan juridisch ethische commissies voor te leggen met het verzoek te onderzoeken wat er dan binnen het kader van de GDPR aan NL wetgeving aangepast zou moeten worden, immers die ruimte is er.

Ik denk bv aan het (anoniem) gebruik van het BSN als deterministische sleutel met de techniek van polyforme pseudinimisatie of TRES technologie van ZorgTTP. Net zo veilig als een banktransactie, de privacy waarborgend en met een maatschappelijk nut.


 

The GDPR offers opportunities!

​All of us together have an increasing need for flexible exchange of open datasets (of course safeguarding researcher’s interests is our first concern).  

It is high time therefore to submit innovative user-cases to legal ethical committees and ask them to investigate what changes need to be made to Dutch law to accommodate GDPR; after all a certain leeway exists. 

For example, consider the (anonymous) use of the BSN as determining key factor for the technique of polyform pseudonymization or TRES technology as used by ZorgTTP. Just as safe as a bank transaction with guaranteed privacy and also beneficial to society.


Comments

There are no comments for this post.

 Blog Tools