nov 11
Alle RNDL dataprijswinnaars 2016 scoren op gebruik van FAIR data / Winners score through use of FAIR data

Woensdag 9 november vond tijdens een feestelijke bijeenkomst bij NWO de uitreiking plaats van de RDNL dataprijzen 2016.

Na een aantal inleidende presentaties van de drie RDNL partners (DANS, 4TUResearch Data en SURFsara/LCRDM) vond - om de spanning er in te houden -een drietal werksessies plaats over (onderzoeks)data. De twee RDM presentaties waren van Mijke Jetten (Radboud Universiteit) en Rudy Scholte (AMC - ook lid van de LCRDM Werkgroep Onderzoeksondersteuning). De derde presentatie werd verzorgd door Ewoud Sanders, woordkenner, journalist van de NRC en historicus, over slim zoeken op internet.

Om alle genomineerden die dag in het zonnetje te zetten, waren ze uitgenodigd  een poster te maken. In de theepauze werden die door de ca. 50 belangstellenden met veel interesse bekeken.

Na de pauze reikte juryvoorzitter José van Dijck (tevens President KNAW) de prijzen uit. Er waren drie prijzen voor drie categoriën: Humaniora, Levenswetenschappen en medische wetenschappen en Technische wetenschappen. De sociale wetenschappen waren dit jaar niet vertegenwoordigd, maar de hoop werd uitgesproken dat die er in de volgende ronde (2018) wel bij zijn. Het onlangs opgerichte social science dataplatform ODISSEI draagt daar ongetwijfeld aan bij.

De prijswinnaars waren achtereenvolgens:

  • In de categorie Humaniora - het project BoschDoc;
  • In de categorie Medische en Levenswetenschappen - het project AHCODA-DB;
  • en in de categorie Technische Wetenschappen: Open ML.

Zie voor meer informatie over de RDNL dataprijs, de juryleden, de prijswinaars van 2016 en hun projecten: de RDNL website.

Opmerkelijk dit jaar was dat alle nominaties waren bekeken op de FAIR principes. Dat wil zeggen: of de data van het onderzoek voldeden aan de criteria: Findable, Accessible, Interoperable en Reusable. En dát deden ze allemaal.

Leuk weetje: De LCRDM Werkgroep Onderzoeksondersteuning (subwerkgroep FAIR data) zal de datasets van de prijswinnaars van dit jaar en van de vorige dataprijs meenemen in hun analyse en uitwerking van het begrip FAIR data. Wil je meer weten: Luiz Bonino, Jan Bot, Alastair Dunning en Margreet Bloemers werken hier aan

De onderzoeken van de RDNL genomineerden zijn eveneens interessant om te integreren in de activiteiten van de subwerkgroep Incentives van de LCRDM Werkgroep Bewustwording/Engagement (Henk van den Hooghen, Patrick Hoetink en Marc Broekhoven zijn degenen die hieraan werken). Het zijn mooie use-cases.

De presentatie over RDNL/SURFsara en het LCRDM uit het introductieblok vind je hier:

presentatie RDNL dataprijs 2016_LCRDM.pptxpresentatie RDNL dataprijs 2016_LCRDM.pptx

 

Om af te sluiten: De RDNL dataprijzen zijn een mooi initiatief om dataintensief onderzoek in het zonnetje te zetten.

Kon je er dit jaar niet bij zijn? In 2018 wordt de prijs opnieuw uitgereikt. Zorg dat je er bij bent!

PhotoA.nl_161109_49486_HR.jpg

 

All 2016 RDNL data prize winners score through the use of FAIR data

On Wednesday 9 November 2016 during a celebratory meeting of the NWO, the 2016 RDNL data prizes were awarded. 

After introductory presentations by the three RDNL ​partners (DANS, 4TUResearch Data and SURFsara/LCRDM), three work sessions about (research) data were held, adding to the suspense. The two RDM presentations were by Mijke Jetten (Radboud University) and Rudy Scholte (AMC – also a member of the LCRDM Research Support Work Group). The third presentation was given by Ewoud Sanders - NRC journalist, historian and etymologist - about smart searches on the internet. 

All prize nominees had been invited to make a poster for this particular day. During the intermission their contributions were inspected with interest by the approximately 50 attendees.  

After the intermission, chairperson of the jury, José van Dijck (also President of the NAW) presented the awards. There were three prizes for three categories: Humanities, Medical and Life Sciences and Technical Sciences. Social Sciences was not represented this year but the hope was expressed that it  would be included in the next round in 2018. The recently founded social science data platform ODISSEI will certainly contribute to realizing that. 

The prize winners were:  
    • In the category Humanities – the project BoschDoc; 
    • In the category Medical and Life Sciences – the project AHCODA-DB; 
    • And in the category Technical Sciences: Open ML. 

For more information about the RDNL data prize, members of the jury, the 2016 prize winners and their projects, see the RDNL website​.

Notable this year was that all nominations were judged according to FAIR principles. That is to say: data used in the research was expected to comply with the criteria: Findable, Accessible, Interoperable and Reusable, which they all did. 

Noteworthy fact: The LCRDM Research Support Work Group (sub-work group FAIR data) will take the datasets of this year’s and last year’s prize winners into consideration for their analysis and elaboration of the concept of FAIR data. Do you want to know more? Luiz Bonino, Jan Bot, Alastair Dunning and Margreet Bloemers are working on an update. 

It is also interesting to integrate research undertaken by the RDNL nominees in the activities of the Incentives sub-work group of the LCRDM Awareness/Commitment Work Group (in which Henk van den Hooghen, Patrick Hoetink and Marc Broekhoven are active). They represent exemplary user-cases. 

The presentation about RDNL/SURFsara and the LCRDM staged during the introductory session can be viewed here: 
presentatie RDNL dataprijs 2016_LCRDM.pptx presentatie RDNL dataprijs 2016_LCRDM.pptxComments

There are no comments for this post.

 Blog Tools