​​​​​​
to ​English version (below)​   

​​

De werk- en taakgroepen van het LCRDM stellen de op dit platform getoonde informatie met zorg samen. Het LCRDM verstrekt via dit platform alleen informatie over producten en diensten die in werk- en taakgroepen worden verzameld of bewerkt (met uitzondering van de pagina's onder de rubriek 'RDM'). Het is werk in uitvoering. Het LCRDM kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen. Heeft u zelf suggesties voor wijzigingen of toevoegingen, laat ons dat dan weten. 

De werk- en taakgroepen van het LCRDM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van dit platform. Het LCRDM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op het platform van het LCRDM.

Heeft u een klacht of opmerking, mail deze naar margriet.miedema​@surfsara.nl of neem contact op met de voorzitters van de werkgroepen. 

​ ​


​Bij enkele formulieren op dit platform: "Ik heb kennis genomen van de wijze waarop SURF met persoonsgegevens op de LCRDM-/SURF website omgaat (https://www.lcrdm.nl/cookiegebruik.html) en ga hierbij akkoord met publicatie van de door mij verstrekte (persoons-)gegevens op het LCRDM-platform."

Voor inloggegevens of meer informatie kunt u een e-mail richten aan de beheerder van dit platform: boudewijn.vandenberg@surfsara.nl


(Einde disclaimer)


The information provided by this platform has been compiled with the necessary care by the LCRDM work groups. Via this platform the LCRDM only provides information about products and services that have been collected or processed in the workgroups (except for pages under the heading 'RDM'). It concerns work in progress. The LCRDM can implement changes without prior warning. If you have suggestions for amendments or additions, please let us know.   

The LCRDM is not in any way responsible for possible malfunctioning of this platform. The LCRDM is not liable in any way for incorrect or incomplete information on the LCRDM platform. ​

If you have a complaint or a remark you want to make, please send an email to margriet.miedema​ [at] surfsara.nl or contact the chair person of the relevant work group.


Concerning some of the forms at this platform: "I am informed about the way SURF handles personal data at the LCRDM and SURF websites (https://www.lcrdm.nl/cookiegebruik.html) and herewith agree to publication of personal data provided by me on the LCRDM platform."


Would you like to register an account onLCRDM platform so you can share information? Send an email to​: ​boudewijn.vandenberg@surfsara.nl


(End of disclaimer)