​​

De werk- en taakgroepen van het LCRDM stellen de op dit platform getoonde informatie met zorg samen. Het LCRDM verstrekt via dit platform alleen informatie over producten en diensten die in werk- en taakgroepen worden verzameld of bewerkt (met uitzondering van de pagina's onder de rubriek 'RDM'). Het is werk in uitvoering. Het LCRDM kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen. Heeft u zelf suggesties voor wijzigingen of toevoegingen, laat ons dat dan weten. 

De werkgroepen van het LCRDM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van dit platform. Het LCRDM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op het platform van het LCRDM.

Heeft u een klacht of opmerking, mail deze naar ingeborg.verheul@surfsara.nl of neem contact op met de voorzitters van de werkgroepen. 


​Bij enkele formulieren op dit platform: "Ik heb kennis genomen van de wijze waarop SURF met persoonsgegevens op de LCRDM-/SURF website omgaat (https://www.lcrdm.nl/cookiegebruik.html) en ga hierbij akkoord met publicatie van de door mij verstrekte (persoons-)gegevens op het LCRDM-platform."

Voor inloggegevens of meer informatie kunt u een e-mail richten aan de beheerder van dit platform: boudewijn.vandenberg@surfsara.nl


(Einde disclaimer)