​​​​​​​​​​​​​​

Deel uw eigen handreikingen: lees hier meer / Share your materials​.​​​

Incentives-poster

Een waardering toegekend aan goede omgang met data en aan data als output kan een belangrijke incentive voor onderzoekers zijn.


Recognition for responsible handling of data or recognition of data as product could be important incentives for researchers.


incentives.png


Advies over Datamanagement in Evaluatie Protocol

Tot op heden worden onderzoekers vooral gewaardeerd op basis van het aantal artikelen dat ze hebben gepubliceerd in zekere gerenommeerde tijdschriften. Het zou mooi zijn als ook de omgang met onderzoeksdata (kwalitatieve RDM) zou meetellen in de waardering van onderzoeker en onderzoek. Het instrument om dat te bewerkstelligen is het SEP, het Standaard Evaluatie Protocol. In goed overleg met stakeholders schreef in 2017 een LCRDM-werkgroep een notitie over evaluatie van onderzoeksdata-management die heeft gediend als input van een SEP-review-werkgroep van VSNU, KNAW en NWO.


Up till now researchers have gained respect through the number of articles they have published in certain recognized trade journals. But wouldn't it be better if data sets and a general approach to research data (qualitative RDM) contributed to the value of research and appreciation for the researcher? The SEP or Standard Evaluation Protocol is an instrument that can help realize this. 


funder_requirements.png

Lees meer over de achtergrond / Read more on background ​

Nieuwsfeit 18 april 2019: Na de VSNU hebben nu ook KNAW, NWO en ZonMW de internationale DORA-verklaring ondertekend: zie NWO nieuws / NWO news"KNAW, NWO en VSNU (die al eerder de verklaring ondertekende) zullen zich er gezamenlijk voor inzetten dat de principes van DORA bij de komende herziening van het landelijke protocol voor onderzoeksevaluaties (SEP) stevig verankerd worden." / "KNAW, NWO and VSNU (Association of Universities in the Netherlands, which had already signed the declaration) will team up to ensure that the DORA principles become firmly entrenched during the forthcoming review of the standard evaluation protocol (SEP).​​"


rdnl-link​: data citeren​​ ​

Deel deze pagina: 

          top ​

      Datamanagement     Data Management​​

​​     Privacy    Privacy

​   ​​   IT-architectuur    IT Architecture

​ ​​     Incentives    Incentives

​    ​    Financieel    Finances

​ ​  ​   Datastewards     Data Stewards

 ​  ​   Internationale samenwerking     International​​
​​


Zelf meeschrijven / add content

U kunt zelf meeschrijven op dit platform: log in en plaats uw handreiking.  

Inloggegevens ontvangt u van boudewijn.vandenberg [at] surfsara.nl

Of stuur uw bijdrage naar de coördinator:  ingeborg.verheul [at] surfsara.nl.​


Share your tools and guidelines​.

For login details please contact boudewijn.vandenberg [at] surfsara.nl 

Or send your content to the coordinator:  ingeborg.verheul [at] surfsara.nl.


Schrijf / write mee aan de stand van zaken rond RDM bij uw eigen universiteitHBO, UMC of andere instelling. Schrijf mee aan een overzicht van organisaties, initiatieven en trainingen. Schrijf een blog over een interessant congres dat u heeft bezocht. 


topLees het nieuws / news.

Volg het LCRDM op Twitter.​


Disclaimer

To English version.​​​

Het LCRDM verstrekt via dit platform  onder meer informatie over producten en diensten die in de LCRDM-werkgroepen tot 2017 werden verzameld of bewerkt. De werkgroepen steld​en de op dit platform getoonde informatie met zorg samen. Het blijft 'werk in uitvoering'. Het LCRDM kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen.

Het LCRDM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op het platform van het LCRDM.

Heeft u een klacht of opmerking, mail deze naar  ingeborg.verheul@surfsara.nl.

(Einde disclaimer)  
  
Description
  
  
  
  
RDM in de praktijkRDM in de praktijk
RDM in de praktijkIn page navigation
HandreikingenHandreikingen
HandreikingenIn page navigation
Pool van expertsPool van experts
Pool van expertsIn page navigation
TaakgroepenTaakgroepen
TaakgroepenIn page navigation
LCRDMLCRDM
LCRDMIn page navigation
BlogBlog
BlogIn page navigation
BijeenkomstenBijeenkomsten
BijeenkomstenIn page navigation
​ ​ ​