​​​​​​​

Handreikingen voor onderzoeker en ondersteuner

 ( zie ook LCRDM beleidsstukken      of de  productenlijst   )


maturity.png 

                          

klikopafb_balloon.jpg
 

whyhowwhat.jpg 

zie ook LCRDM financiële beleidsstukken     funder_requirements.png   

 10 topics in DMP        "10 tips for writing a DMP":  klik hier voor maatwerk voor de flyer.      

 Tips zijn afgeleid uit: Survey of DMP reviewer experiences  

 

maturity.png

zie ook LCRDM DMP beleidsstukken     


Het LCRDM beveelt aan dat lokaal (of breder) ontwikkelde DMP-templates al het bovengenoemde insluiten, zoals financierders-eisen, schrijf- en onderhoudaanwijzingen, FAIR-checklist.


Zolang er sprake is van onwennigheid rondom een datamanagementplan (DMP) verdient het aanbeveling om bovenstaande handreikingen paraat te hebben liggen bij elk ondersteuningspunt. 


Verwijzingen naar RDM-ondersteuning en datamanagement-aanpak per organisatie:

RDM per universiteit

RDM per HBO

RDM per UMC

RDM bij overige instellingen en financiersDownload hier de HBO Vragenwijzer van Support4Research van SURF. De vraagwijzer is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn bij een hogeschool en onderzoekers ondersteunen bij hun werkzaamheden. Dat kan ondersteuning zijn vanuit verschillende afdelingen, zoals bibliotheek of mediatheek, ICT of binnen een lectoraat of kenniskring. De vragen in de vraagwijzer zijn gekoppeld aan de verschillende fases van onderzoek en bieden een kapstok voor een verkenning van de behoeften. ​


hbo_vragenwijzer_fragm.pngDe Hanzehogeschool  maakte een handige, voor iedereen herbruikbare poster (pdf) om een introductie van RDM te helpen begeleiden.

Ook in .ppt format: ​LCRDM poster Hanze ppt.pptx


Hanzeposter klein.png


Lees de bijbehorende blog​ door Judy Schoonhoven.


 

balloon 

                      

whyhowwhat.jpg               whyhowwhat.jpg


whyhowwhat.jpg   

  Referentiekaarten: maatwerk voor de flyers     
            gdpr_map_fragm.jpg

            gdpr_map_fragm.jpg

Het doel van deze module is drieledig: je leert wat de AVG inhoudt, je weet welke aspecten van de AVG voor jouw onderzoek van belang zijn, je bent bekend welke stappen je kunt zetten om aan de AVG te voldoen. Deze module is ontwikkeld voor onderzoekers die verbonden zijn aan een hogeschool of universiteit.

​​

 maturity.png


 

 maturity.png

   Lees de handleiding     

   Toelichting met Word-document   .

    zie ook LCRDM juridische beleidsstukken     


                    cogs.png

De ontwikkelde referentie-architectuur dient ter voorbereiding van samenwerkingsprojecten en geeft aan waar beleidsovergangen zitten en waar bepaalde diensten en faciliteiten nodig zijn en wat er per beleidsovergang met de data gebeurt. Deze referentiearchitectuur zal ook input vormen voor de herziening van de HORA, de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur.

De LCRDM werkgroep Faciliteiten en Datainfrastructuur  heeft een aantal principes van het wetenschappelijk onderzoek naar boven gehaald, die bepalend en/of de basis zijn voor de structuur van de referentiearchitectuur voor wetenschappelijk onderzoek:

1. Neem de collaboratie als uitgangspunt in plaats van de instelling 
2. Federatieve samenwerking:
Gedistribueerd en federatief infrastructuur- en datamanagement, federatieve IT governance. 
3. Paradigma shift in de onderzoekswerkplek:
Virtuele collocatie onderzoeksgroepen en gedeelde resources
4. Ondersteun beleidsovergangen gedurende hele data life cycle
5. Ontzorg in RDM met IT:
Maak data management verantwoordelijkheid onderzoeker haalbaar

Klik op de afbeelding voor onder meer  de toelichting bij de principes​.​


INFR_refarch.png 


Het LCRDM biedt naast documenten ook een catalogus (in aanbouw) van opslagdiensten, om te helpen bij de keuzes die in het DMP gemaakt moeten worden.

whyhowwhat.jpg              

 

De keuzes voor bepaalde diensten ligt wellicht in de eerste plaats bij de beleidsmakers.


De onderzoeker die zich wendt tot de lokale ondersteuningsbalie zal daar adviezen krijgen voor (waarschijnlijk) een selectie van de diensten die in de lokale praktijk gebruikt worden en die qua kenmerken raken aan bepaalde datamanagement- en privacy-eisen. De catalogus zal kunnen helpen om verdere onderbouwde keuzes voor een datadienst te maken. Of om nieuwe diensten te signaleren bij beleidsmakers.

           
 

zie ook LCRDM RDM architectuur     
abc.png

De glossary  van termen (of begrippenlijst) bestaat uit een overzicht van definities van veel gehanteerde begrippen binnen de LCRDM-werkgroepen, om wederzijds goed begrip rond RDM te bewerkstelligen. De begrippenlijst heeft de vorm van een wiki en men is gestart met het vullen daarvan. Iedereen die hier kan inloggen kan nu ook bijdragen. Vraag een inlog aan bij boudewijn.vandenberg@surfsara.nl.
 

Het LCRDM

 

Het Landelijk Cordinatiepunt Research Datamanagement (LCRDM) richt zich op ruim twintig onderwerpen binnen zeven thema's, vijf werkgroepen werkten in de periode 2015-2017 de thema's uit. 


 

 

Feedback

Feedback op de producten wordt zeer op prijs gesteld. Zodra de producten als afgerond worden beschouwd, krijgen ze een plek op de homepage van de website van het LCRDM (lcrdm.nl). Feedback en algemene vragen kunt u per mail sturen naar de cordinator van het LCRDM: ingeborg.verheul@surfsara.nl.


Zelf meeschrijven

Dit online platform van het LCRDM is er voor iedereen die bij Research Data Management (RDM) betrokken is. U kunt zelf meeschrijven op dit online platform. Schrijf mee aan de stand van zaken rond RDM bij uw eigen universiteitHBO of ziekenhuis/UMC. Schrijf mee aan een overzicht van initiatieven en trainingen, schrijf een blog over een interessant congres dat u heeft bezocht. Stel uw RDM-vragen aan uw collega's via het forum. Uw input is van harte welkom. 

U heeft dan een inlog nodig: neem daartoe contact op met boudewijn.vandenberg@surfsara.nl en u ontvangt de gegevens om (rechtsboven) in te loggen op dit platform van het LCRDM.

Lees onze nieuwspagina.
 Volg het LCRDM op Twitter. 
Deel deze pagina: 

              

 

Disclaimer

De werkgroepen van het LCRDM stellen de op dit platform getoonde informatie met zorg samen. Het LCRDM verstrekt via dit platform alleen informatie over producten en diensten die in de werkgroepen worden verzameld of bewerkt. Het is werk in uitvoering. Het LCRDM kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen. Heeft u zelf suggesties voor wijzigingen of toevoegingen, laat ons dat dan weten. 

De werkgroepen van het LCRDM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van dit platform. Het LCRDM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op het platform van het LCRDM.

Heeft u een klacht of opmerking, mail deze naar  ingeborg.verheul@surfsara.nl  of neem contact op met de voorzitters van de werkgroepen.

(Einde disclaimer)