​​​​​​​​​​​​ 

​​Deze week bij het LCRDM

De Werkgroep Faciliteiten en Datainfrastructuur heeft de glossary online gezet. Werp een blik! Te vinden via de link "RDM begrippenlijst" in het menu aan de linkerkant van deze pagina


 
 
 
 

Welkom bij de LCRDM-wiki

Het Landelijk Cordinatiepunt Research Datamanagement (LCRDM) richt zich op ruim twintig onderwerpen binnen vijf thema's. Vijf werkgroepen​ werken de thema's uit. In de loop van 2017 worden de geplande resultaten stapsgewijs beschikbaar gesteld. Zie een eerste selectie onder aan deze pagina. Een completer overzicht bieden  de 'Handreikingen ' in het linkermenu.

Feedback op de producten wordt zeer op prijs gesteld. Zodra de producten als afgerond worden ​​beschouwd, krijgen ze een plek​ op de homepage van de website van het LCRDM (lcrdm.nl)​. Feedback en algemene vragen kunt u per mail sturen naar de coördinator van het LCRDM: ingeborg.verheul@surfsara.nl.


 

Dit online platform van het LCRDM is er voor iedereen die bij Research Data Management (RDM) betrokken is. Het biedt ruimte voor dialoog (zie de blog en het forum) en een groeiend overzicht van de RDM-aanpak per universiteit, UMC en hogeschool.

U kunt zelf ook bijdragen plaatsen of informatie aanpassen op dit online platform
. U heeft dan een inlog nodig: neem daartoe contact op met boudewijn.vandenberg@surfsara.nl en u ontvangt de gegevens om (rechtsboven) in te loggen op dit platform van het LCRDM


Vul de informatie aan over de stand van zaken rond RDM bij uw eigen instelling. Schrijf een blog over een interessant congres dat u heeft bezocht. Stel uw RDM vragen aan uw collega's via het forum.
Uw input is van harte welkom. 


Heeft u zich al aangemeld voor onze Nieuwsbrief?

Volg het LCRDM op Twitter en deel deze pagina:

         ​​​​ ​ 

Een selectie uit producten van het LCRDM


Werkgroep Bewustwording en Engagement 


· Netwerk Data stewards

De inschrijving voor de bijeenkomst van 3 oktober is gesloten. Het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Kun je je niet meer inschrijven en ben je toch genteresseerd? Stuur dan een e-mail naar Ingeborg.Verheul@surfsara.nl. Op 1 december wordt een vergelijkbare bijeenkomst georganiseerd. We houden je graag op de hoogte.


 

· DMP requirements by public funding organisations

Dit document geeft een overzicht van de eisen van verschillende subsidieverstrekkers voor datamanagementplannen.​


 

Meer handreikingen van de werkgroep Bewustwording en Engagement ...

 

Werkgroep Juridische aspecten en Zeggenschap 


· Vuistregel AVG 

Helderheid over een aantal aspecten uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 


· Maturity model GDPR 2018

Dit document, opgesteld door Marlon Domingus, biedt een handvat en richting voor noodzakelijk intercollegiaal overleg omtrent privacy in wetenschappelijk onderzoek.· Referentiekaarten:
     Why - What - How

In grafisch fraaie referentiekaarten (Engelstalig) laat de Juridische Werkgroep zien waarom privacy belangrijk is, wat privacy nu precies is en hoe om te gaan met privacy bij onderzoek. U kunt de kaarten desgewenst zelf aanpassen.

 


· Informed consent model

Een vrij te gebruiken, instellingsneutraal model voor informed consent bij onderzoek met privacygevoelige data. Beschikbaar gesteld door de Erasmus Universiteit Rotterdam. Lees de uitgebreide handleiding.Meer handreikingen van de werkgroep Juridischs aspecten en Zeggenschap ...

 

Werkgroep Financië​​eele aspecten 


· Guide to RDM costs

Een praktisch bruikbaar overzicht van mogelijke kosten per activiteit van het onderzoeksproces.


 

Meer handreikingen van de werkgroep Financiële aspecten ...

 

Werkgroep OnderzoeksoOndersteuning en Advies 


· Basiscriteria voor een DMP

In dit document geeft de Werkgroep Onderzoeksondersteuning een aantal basiscriteria waaraan een DMP-template zou moeten voldoen.


· Survey of DMP reviewer experiences

Marjan Grootveld en Maritte van Selm beschrijven in dit rapport de uitkomsten van een onderzoek naar de ervaringen van reviewers van DMP's.

 


Meer handreikingen van de werkgroep Onderzoeksondersteuning en Advies ...

 

Werkgroep Faciliteiten en Datainfrastructuur 


· Glossary

Een overzicht van RDM-gerelateerde termen.


 

Meer handreikingen van de werkgroep Faciliteiten en Datainfrastructuur ...

 Voor meer over het LCRDM klik hier:   

 

Disclaimer

De werkgroepen van het LCRDM stellen de op dit platform getoonde informatie met zorg samen. Het LCRDM verstrekt via dit platform alleen informatie over producten en diensten die in de werkgroepen worden verzameld of bewerkt. Het is werk in uitvoering. Het LCRDM kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen. Heeft u zelf suggesties voor wijzigingen of toevoegingen, laat ons dat dan weten. 

De werkgroepen van het LCRDM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van dit platform. Het LCRDM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op het platform van het LCRDM.

Heeft u een klacht of opmerking, mail deze naar ingeborg.verheul@surfsara.nl of neem contact op met de voorzitters van de werkgroepen.

(Einde disclaimer) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

​ 


​ ​