​​​​​​​​​​​​​​​

​​Meldt u nu aan​ ...

​... voor de eerstvolgende datasteward-netwerkdag, o​p 1 december via de link van SURF Academy.


Vers ...  

​· ​Consultatieversie van de VSNU gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens nu beschikbaar. ​​

RDM_bijeenkomst_v3_en2.png


Handreikingen:

⬇​​⬇​​⬇​​⬇​​


⬇​
​⬇​​


​Een selectie handreikingen van het LCRDM

Het Landelijk Cordinatiepunt Research Datamanagement (LCRDM) richt zich op ruim twintig onderwerpen binnen vijf thema's. Vijf werkgroepen​ werken de thema's uit. In de loop van 2017 worden de geplande resultaten stapsgewijs beschikbaar gesteld. De resultaten behelzen handreikingen aan de RDM-ondersteuner en beleidsadviezen vanuit het veld.


 

Voor een eerste selectie handreikingen: scroll verder op deze pagina. 

Tevens bereikbaar via 'Handreikingen' in het linkermenu.

Feedback

Feedback op de producten wordt zeer op prijs gesteld. Zodra de producten als afgerond worden ​​beschouwd, krijgen ze een plek​ op de homepage van de website van het LCRDM (lcrdm.nl)​. Feedback en algemene vragen kunt u per mail sturen naar de coördinator van het LCRDM:​ ingeborg.verheul@surfsara.nl.​

​ 

Zelf meeschrijven

Dit online platform van het LCRDM is er voor iedereen die bij Research Data Management (RDM) betrokken is. U kunt zelf meeschrijven op dit online platform. Schrijf mee aan de stand van zaken rond RDM bij uw eigen universiteitHBO of ziekenhuis/UMC. Schrijf mee aan een overzicht van initiatieven en trainingen, schrijf een blog over een interessant congres dat u heeft bezocht. Stel uw RDM-vragen aan uw collega's via het forum​. Uw input is van harte welkom. 

U heeft dan een inlog nodig: neem daartoe contact op met boudewijn.vandenberg@surfsara.nl en u ontvangt de gegevens om (rechtsboven) in te loggen op dit platform van het LCRDM.

Zegt het voort

Heeft u zich al aangemeld voor onze Nieuwsbrief?


Lees onze nieuwspagina​.
 

Volg het LCRDM op Twitter en deel deze pagina: 

            ​​​​ ​ ​


 
 
 
 


Handreikingen vanuit de werkgroepen:Bewustwording en Engagement 


· Netwerk Data stewards  

Lees de blog over de bijeenkomst op 3 oktober 2017 op dit platform. Ben je geïnteresseerd in de volgende data stewardship-meeting? Stuur dan een e-mail naar Ingeborg.Verheul@surfsara.nl . Op 1 december wordt een vergelijkbare bijeenkomst georganiseerd. We houden je graag op de hoogte.


· DMP requirements by public funding organisations  

Dit document geeft een overzicht van de eisen van verschillende subsidieverstrekkers voor datamanagementplannen.

 

Meer van de werkgroep Bewustwording en Engagement ...
Juridische aspecten en Zeggenschap


· Vuistregel AVG  

Helderheid over een aantal aspecten uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


· Maturity model GDPR 2018  

Dit document, opgesteld door Marlon Domingus, biedt een handvat en richting voor noodzakelijk intercollegiaal overleg omtrent privacy in wetenschappelijk onderzoek.


maturity.png 


​· Referentiekaarten:  
      Why    -  What    -  How  

In grafisch fraaie referentiekaarten (Engelstalig) laat de Juridische Werkgroep zien waarom privacy belangrijk is, wat privacy nu precies is en hoe om te gaan met privacy bij onderzoek. U kunt de kaarten desgewenst zelf  aanpassen .


whyhowwhat.jpg 


· Herziening Gedragscode Persoonsgegevens (i.s.m. VSNU)  

De VSNU werkt samen met experts aan een nieuwe gedragscode. Doelstelling is een nieuwe gedragscode op te stellen die bijdraagt aan de juiste toepassing van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 in werking treedt. Daarbij zal de code praktische handvatten bieden voor bestuurders, onderzoekers en onderzoeksondersteuners. ​Consultatierondes zijn aanstaande.​


· ​ Informed consent model  

Een vrij te gebruiken, instellingsneutraal model voor informed consent bij onderzoek met privacygevoelige data. Beschikbaar gesteld door de Erasmus Universiteit Rotterdam. Lees de uitgebreide handleiding      en de toelichting (met Word-document)​   .


Meer van de werkgroep Juridischs aspecten en Zeggenschap ... 

Financiële aspecten


· Guide to RDM costs  

Een praktisch bruikbaar overzicht van mogelijke kosten per activiteit van het onderzoeksproces.

· Financiële implicaties research datamanagement  

De Werkgroep Financiële aspecten heeft in september 2016 een bestuurlijke notitie opgesteld over financiering van RDM bij universiteiten. In 2017 zal deze notitie nog verder worden uitgewerkt, en een vervolg krijgen in de vorm van een ronde tafel met beleidsmakers en financiers.


 

Meer van de werkgroep Financiële aspecten ... 

Onderzoeksondersteuning en Advies


· Basiscriteria voor een DMP  

In dit document geeft de Werkgroep Onderzoeksondersteuning een aantal basiscriteria waaraan een DMP-template zou moeten voldoen.


· 10 Tips for Writing a Data Management Plan  

Deze referentiekaart in  infographic -stijl bevat 10 tips die gebaseerd zijn op de inbreng van deelnemers aan een LCRDM-survey     over het reviewen van datamanagementplannen, zie ook hieronder. De referentiekaart is beschikbaar in een neutrale versie (no branding), maar kan ook worden voorzien van een e-mailadres voor RDM-support bij een specifieke instelling via canva.com (zie onderaan dit voorbeeld ). Of neem contact op met het LCRDM.


10tips.png 


· Survey of DMP reviewer experiences  

Marjan Grootveld en Mariëtte van Selm beschrijven in dit rapport de uitkomsten van een onderzoek naar de ervaringen van reviewers van DMP's. Bevat link naar de data.


 

Meer van de werkgroep Onderzoeksondersteuning en Advies ... 

Faciliteiten en Datainfrastructuur

· RDM begrippenlijst  

Een overzicht van RDM-gerelateerde termen .

 

Meer van de werkgroep Faciliteiten en Datainfrastructuur ...


 

Voor meer over het LCRDM klik hier  of op de afbeelding.  

Disclaimer

De werkgroepen van het LCRDM stellen de op dit platform getoonde informatie met zorg samen. Het LCRDM verstrekt via dit platform alleen informatie over producten en diensten die in de werkgroepen worden verzameld of bewerkt. Het is werk in uitvoering. Het LCRDM kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen. Heeft u zelf suggesties voor wijzigingen of toevoegingen, laat ons dat dan weten. 

De werkgroepen van het LCRDM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van dit platform. Het LCRDM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op het platform van het LCRDM.

Heeft u een klacht of opmerking, mail deze naar  ingeborg.verheul@surfsara.nl  of neem contact op met de voorzitters van de werkgroepen.

(Einde disclaimer)


 

​ ​
​ ​