​​​

Beleidsstukken vanuit de werkgroepen

 ( Zie ook LCRDM handreikingen       of de productenlijst   )


maturity.png 

klikopafb_balloon.jpg


maturity.png 


Klik hier voor een toelichting   .


Klik op onderstaande afbeelding voor een vergelijking van de AVG met voorgaande wetgeving, beschreven door Marlon Domingus op zijn LinkedIn-blog:

 


Zie ook LCRDM juridische werkgroep                     cogs.png

De ontwikkelde referentie-architectuur dient ter voorbereiding van samenwerkingsprojecten en geeft aan waar beleidsovergangen zitten en waar bepaalde diensten en faciliteiten nodig zijn en wat er per beleidsovergang met de data gebeurt. Deze referentiearchitectuur zal ook input vormen voor de herziening van de HORA, de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur.

 

De LCRDM werkgroep Faciliteiten en Datainfrastructuur  heeft een aantal principes van het wetenschappelijk onderzoek naar boven gehaald, die bepalend en/of de basis zijn voor de structuur van de referentiearchitectuur voor wetenschappelijk onderzoek:

1. Neem de collaboratie als uitgangspunt in plaats van de instelling 
2. Federatieve samenwerking:
Gedistribueerd en federatief infrastructuur- en datamanagement, federatieve IT governance. 
3. Paradigma shift in de onderzoekswerkplek:
Virtuele collocatie onderzoeksgroepen en gedeelde resources
4. Ondersteun beleidsovergangen gedurende hele data life cycle
5. Ontzorg in RDM met IT:
Maak data management verantwoordelijkheid onderzoeker haalbaar

Klik op de afbeelding voor onder meer  de toelichting bij de principes​.INFR_refarch.png 


Het LCRDM biedt naast documenten ook een publiek te onderhouden catalogus van opslagdiensten, om te helpen bij de keuzes die in het DMP gemaakt moeten worden.

whyhowwhat.jpg              

 

De keuzes voor bepaalde diensten ligt in de eerste plaats bij de beleidsmakers.


 Zie ook LCRDM RDM handreikingen   


Verwijzingen naar RDM-ondersteuning en datamanagement-aanpak per organisatie:

RDM per universiteit

RDM per HBO

RDM per UMC

RDM bij overige instellingen en financiersvergadering
                                         whyhowwhat.jpg 


Zie ook LCRDM financiële werkgroep 
maturity.png

                          

                    

   

 10tips.png


10 topics in DMP             
 dmp_onlineadvies.jpg


Verwijzingen naar RDM-ondersteuning en datamanagement-aanpak per organisatie:

RDM per universiteit

RDM per HBO

RDM per UMC

RDM bij overige instellingen en financiers


Zie ook DMP handreikingen  

of LCRDM werkgroep Onderzoeksondersteuning en Advies 


Het LCRDM is bij diverse onderwerpen om advies gevraagd. Hieronder volgen verwijzingen naar de pagina's over en soms ook mt de reacties. In een aantal gevallen is gevraagd de reactie niet online te plaatsen in verband met het verdere schrijfproces.


LCRDM adviseert opname RDM in het Standaard Evaluatie Protocol


LCRDM schrijft conceptversie Herziening VSNU Gedragscode Persoonsgegevens


LCRDM adviseert bij de implementatie van de Richtlijn Archivering


LCRDM reageerde in de consultatieronde Uitvoeringswet AVG


LCRDM reageerde op de conceptversie Herziening VSNU Gedragscode Integriteit


LCRDM onderzocht FAIR-awareness bij repositoriesFAIR_IDCC2017.png
 

Het LCRDM

 

Het Landelijk Cordinatiepunt Research Datamanagement (LCRDM) richt zich op ruim twintig onderwerpen binnen vijf thema's, vijf werkgroepen werken de thema's uit. 


 

 

In de loop van 2017 worden de geplande resultaten stapsgewijs beschikbaar gesteld. De resultaten behelzen handreikingen aan de RDM-ondersteuner en beleidsadviezen vanuit het veld.


Feedback

Feedback op de producten wordt zeer op prijs gesteld. Zodra de producten als afgerond worden beschouwd, krijgen ze een plek op de homepage van de website van het LCRDM (lcrdm.nl). Feedback en algemene vragen kunt u per mail sturen naar de cordinator van het LCRDM: ingeborg.verheul@surfsara.nl.


Zelf meeschrijven

Dit online platform van het LCRDM is er voor iedereen die bij Research Data Management (RDM) betrokken is. U kunt zelf meeschrijven op dit online platform. Schrijf mee aan de stand van zaken rond RDM bij uw eigen universiteitHBO of ziekenhuis/UMC. Schrijf mee aan een overzicht van initiatieven en trainingen, schrijf een blog over een interessant congres dat u heeft bezocht. Stel uw RDM-vragen aan uw collega's via het forum. Uw input is van harte welkom. 

U heeft dan een inlog nodig: neem daartoe contact op met boudewijn.vandenberg@surfsara.nl en u ontvangt de gegevens om (rechtsboven) in te loggen op dit platform van het LCRDM.

Zegt het voort

Heeft u zich al aangemeld voor onze Nieuwsbrief?


 

Lees onze nieuwspagina.
 Volg het LCRDM op Twitter. 
Deel deze site: 

              

 

Disclaimer

De werkgroepen van het LCRDM stellen de op dit platform getoonde informatie met zorg samen. Het LCRDM verstrekt via dit platform alleen informatie over producten en diensten die in de werkgroepen worden verzameld of bewerkt. Het is werk in uitvoering. Het LCRDM kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen. Heeft u zelf suggesties voor wijzigingen of toevoegingen, laat ons dat dan weten. 

De werkgroepen van het LCRDM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van dit platform. Het LCRDM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op het platform van het LCRDM.

Heeft u een klacht of opmerking, mail deze naar  ingeborg.verheul@surfsara.nl  of neem contact op met de voorzitters van de werkgroepen.

(Einde disclaimer)