richt_arch.png

​​​​Sociale wetenschappen

Het disciplineoverleg Sociale Wetenschappen (de verzamelde decanen, onder voorzitterschap van Kees Aarts (RUG)) heeft in 2017 ingestemd met een landelijke richtlijn voor de archivering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Sociale Wetenschappen. Er was een commissie ingesteld om hierover een advies op te stellen, en de decanen zijn akkoord gegaan.

Ten behoeve van verdere (harmonisering van) de implementatie van deze richtlijn in de faculteiten is juridisch advies ingewonnen bij de Juridische Werkgroep van het LCRDM​.


Om procedurele redenen is het LCRDM-advies  niet op deze site te lezen.