​​ richt_arch.png

​​​​Sociale wetenschappen / Social Sciences

Het disciplineoverleg Sociale Wetenschappen (de verzamelde decanen, onder voorzitterschap van Kees Aarts (RUG)) heeft in 2017 ingestemd met een landelijke richtlijn voor de archivering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Sociale Wetenschappen. Er was een commissie ingesteld om hierover een advies op te stellen, en de decanen zijn akkoord gegaan.

Ten behoeve van verdere (harmonisering van) de implementatie van deze richtlijn in de faculteiten is juridisch advies ingewonnen bij de Juridische Werkgroep van het LCRDM​.


Om procedurele redenen is het LCRDM-advies  niet op deze site te lezen.


*


In 2017, a consultation of the discipline Social Sciences (the collected faculty deans under the chairmanship of Kees Aarts (RUG)) agreed to a national directive for archiving scientific research in the field of Social Sciences. A committee was formed to advise on this matter and subsequently the faculty deans gave their consent.

 

To promote further (harmonisation) for implementing this guideline among all faculties, legal advice was obtained from LCRDM's Legal Work Group​.​


For procedural reasons the LCRDM advice cannot be accessed on this site.