​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Research data management

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie, gevestigd in Amsterdam en Groningen. ​ De PThU Amsterdam is gehuisvest in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (VU). De PThU Groningen beschikt over een eigen pand aan de Oude Ebbingestraat. 

Beleid

Het RDM beleid van de PThU is te lezen op de website ​​van de bibliotheek. Promovendi zijn verplicht een datamanagementplan op te stellen. Masterstudenten  dienen eveneens een (vereenvoudigd) datamanagementplan in te vullen.

Training en advies

De bibliotheek adviseert over het  opstellen van datamanagementplannen en ondersteunt bij het archiveren van onderzoeksdata. De PThU neemt daarbij diensten af van de afdeling Research Data Services (RDS) van de Vrije Universiteit. Zo kan de PThU gebruik maken van het data-archiveringssysteem van de VU en kunnen onderzoekers van de PThU voor vragen en advies ook terecht bij de afdeling RDS van de VU. De PThU neemt deel aan DataversNL. 

Overig

Onderzoekers die vragen hebben, kunnen contact opnemen met de bibliotheek. Contactpersoon is Wiljan Puttenstein​. Mail de bibliotheek voor informatie en advies.