​​​​  

Research Data Management

Library and IT Services (LIS) van Tilburg University biedt onderzoeksgroepen en individuele onderzoekers services ter ondersteuning van hun onderzoek. De afdeling LIS Research Support is hiervoor het aanspreekpunt. Een online ingang is de research support pagina​ van de bibliotheek. Op het universitaire intranet is voor onderzoekers informatie te vinden over RDM (het intranet is alleen toegankelijk voor Tilburgse onderzoekers en medewerkers).

Beleid

Beleid over RDM bij Tilburg University wordt uiteengezet in de Regeling Onderzoeksdatamanagement  (vastgesteld september 2017).  Een  geïntegreerd formulier voor vragen over ethiek, datamanagement en verwerkingsregister: Application Form Research Ethics, Data Management, Data Processing Register is beschikbaar op het universitaire intranet (alleen toegankelijk voor werknemers van Tilburg University)
.

Training

Het Research Data Office biedt introductietrainingen (link gaat naar het universitaire intranet, alleen toegankelijk voor werknemers van Tilburg University) aan op het gebied van onderzoeksdatamanagement voor onderzoekers van Tilburg University. De TU Eindhoven en Tilburg University hebben samen de Jheronimus Academy of Data Science opgericht in 's Hertogenbosch, met opleidingen op master en post-masterniveau. Ook bieden de twee universiteiten gezamenlijk de bachelor 'Data Science' aan.

Overig

Onderzoekers met vragen over onderzoeksdatamanagement kunnen terecht bij het Research Data Office via researchdataoffice@tilburguniversity.edu (of kort: rdo@uvt.nl)

Tilburg University is aangesloten bij DataverseNL. Aan de Tilburg University Dataverse is op 28 april 2018 het keurmerk CoreTrustSeal toegekend.