​​  

Research Datamanagement

Research datamanagement (RDM) ondersteuning aan de Universiteit Utrecht wordt gecoördineerd door RDM Support, een samenwerking tussen de universiteitsbibliotheek en IT Services. Op de website van RDM Support is informatie te vinden over RDM in verschillende fasen van het onderzoek. Er zijn links te vinden naar guides, tools, services en blogs. 

Beleid

Het RDM beleid van de Universiteit Utrecht is online beschikbaar. Van enkele faculteiten zijn ook verder uitgewerkte richtlijnen voor omgang met onderzoeksdata beschikbaar. 
Ook heeft deze universiteit een template voor het opstellen van een datamanagementplan en maakt hiervoor gebruik van DMPonline.

Training

RDM Support verzorgt training en workshops over RDM voor studenten en onderzoekers aan de Universiteit Utrecht. Centraal staat de online training ‘Learn to write a Data Management Plan’. 

Overig

Onderzoekers die RDM-gerelateerde vragen hebben kunnen contact opnemen met RDM Support via info.rdm@uu.nl. En netwerk van ​experts zijn beschikbaar om specifieke vragen te beantwoorden

De Universiteit Utrecht is aangesloten bij DataverseNL.

Yoda  is a data management environment for research data at Utrecht University.​