​​​​​​​​​​​​​​

Research Datamanagement

Wageningen Uni​versity & Research (WUR) heeft online een Data Management Support website ingericht. Hier is informatie te vinden over Research Data Management (RDM) in de verschillende fases van het onderzoek. RDM ondersteuning wordt geleverd door Data Management Support (een samenwerking tussen de bibliotheek, archiefdiensten, IT en Legal) en het Wageningen Data Competence Centre.

Beleid

Het data management beleid aan de WUR​ best​aat uit vijf onderdelen:

1. Data Management Plannen
Volgens het beleid moeten alle PhD kandidaten en leerstoelgroepen een Data Management Plan aanleveren, waarin zij o.a. aangeven wat voor data ze verzamelen en waar ze de data opslaan en archiveren. Een template voor een data management plan is online beschikbaar. 

2. Dataopslag
Het databeleid geeft aan waar​ data tijdens het onderzoek opgeslagen mogen worden. Data dienen veilig en op ged​eelde opslagoplossingen opgeslagen te worden. De toegestane oplossingen hangen af van het vertrouwelijkheidsniveau van de data.

3. Datasetarchivering
Datasets die onderliggend zijn aan publicaties dienen te worden gearchiveerd in een data repository. De WUR bibliotheek is front-office voor de repositories DANS-EASY en 4TU Centre for Research Data, maar onderzoekers mogen ook gebruik maken van andere repositories.​​

4. Datasetregistratie
Gearchiveerde datasets dienen te worden geregistreerd in Pure, het Research Information System dat de WUR gebruikt. Dit maakt datasets vindbaar en zichtbaar.​

5. Zeggenschap
WUR heeft zeggenschap over onderzoeksdata om te waarborgen dat het principe 'as open as possible, as closed as necessary' nageleefd kan worden. 

​​Training

De bibliotheek geeft een cursus 'Research Data Management', welke bestaat uit drie ochtenden van ieder drie uur.

Overig​

Onderzoekers met vragen over RDM kunnen via email terecht bij het Data Management Support team: data@wur.nl.​


De WUR maakt deel uit van de TO2 federatie​, samen met onder meer TNO.