​​​​UMCU2_web.jpg

Research Datamanagement

Het UMC Utrecht biedt brede ondersteuning (interne link):

-Data Management Plan template

-Data Collection (o.a. Research Data Platform)

-Data Exchange (Sharing and exchanging research data safely & Research Data Exchange project)

-Data Storage (Standardized Research Folder Structure & Bulkstorage)

-Data Computing (High Performance Computing)


Onderzoekers aan het UMC Utrecht met vragen over onderzoeksdatamanagement kunnen terecht bij de divisie-datamanager(s) en bij researchIT@umcutrecht.nl.


Bovendien biedt Julius Support for Research & Trials professionele expertise op maat op het gebied van verzamelen, verwerken en beheren van klinische onderzoeksgegevens.


Beleid

Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft het visiedocument "Good Scientists make Good Science" (wetenschappelijke integriteit). Het beleid datamanagement bij mensgebonden onderzoek is geldend. (Betreffen interne links; nadere verzoeken om informatie richten aan researchIT@umcutrecht.nl.)

Training

Cursussen/trainingen: Centrum specifieke BROK, RDM UU.

 Overig

UMC Utrecht werkt op het gebied van onderzoeksdatamanagement nauw samen met de UU. 
Zie ook: pagina over RDM aan de Universiteit van Utrecht.​


Meer weten over bovenstaande? Contact ons via researchIT@umcutrecht.nl.