Sollicitatieprocedure opleidingsplaats interne geneeskunde
 
Voor een opleidingsplaats Interne geneeskunde dient u een sollicitatiebrief te richten aan de universitaire opleider:
Dhr. dr. G. Vervoort, internist
Afd. Interne Geneeskunde/HP 463
Radboudumc
Postbus 9101
Wij ontvangen uw sollicitatiebrief  met bijlagen graag in een digitale versie.
 
N.B.: Voor een opleidingsplaats is het níet mogelijk om rechtstreeks bij de niet-universitaire opleiders in de regio te solliciteren.
 
Aan uw digitale sollicitatiebrief dient u een curriculum vitae, inclusief referenties, uw cijferlijst van de faculteit en uw pasfoto toe te voegen. De sollicitatie kan vanaf 6 maanden voor de te verwachten artsexamendatum plaatsvinden.
Op grond van deze gegevens vindt een eerste beoordeling plaats door de universitaire opleider. Uiterlijk binnen 4 weken ontvangt u bericht of u uitgenodigd wordt voor de sollicitatieronde.
 
De procedure die wordt gevolgd bestaat uit twee rondes.
Eerste ronde: In principe worden er meerdere eerste sollicitatierondes gehouden, waarbij kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek. De data van de eerstkomende ronde ziet u op deze pagina. Wordt u op basis van uw ingediende sollicitatie uitgenodigd voor deze eerste ronde dan heeft u twee gesprekken met een commissie bestaande uit de universitaire opleider, een of twee leden van het universitaire opleidingsteam, twee opleiders uit de regio en een AIOS. Deze sollicitatiecommissie verdeelt zich over twee kamers. Het sollicitatiegesprek duurt ca. 25 minuten. Alle sollicitanten die worden uitgenodigd voor de eerste ronde spreken in beide kamers. Dus in totaal bent u 50 minuten in gesprek met de sollicitatiecommissie en hebt u alle gelegenheid om u van uw beste kant te laten zien. Na afloop overleggen de beide commissies hun indrukken betreffende sollicitanten en komen zij tot een selectie. Binnen één week na dit gesprek krijgt u bericht of u wel of niet zal worden uitgenodigd voor de regionale sollicitatieronde. 
Tweede ronde, de regionale sollicitatieronde: De regionale sollicitatieronde vindt twee maal per jaar plaats. Het aantal opleidingsplaatsen wordt ieder jaar landelijk toegewezen. Bij de regionale sollicitatieronde wordt u uitgenodigd een presentatie te geven; Waarom bent u de internist van de toekomst? Daarna volgt een gesprek met alle regionale opleiders en een AIOS. Binnen één week na dit gesprek krijgt u bericht of u geselecteerd bent voor een opleidingsplaats of dat u bent afgewezen.
Beoogd wordt kandidaten met verschillende achtergrond en ervaring aan te nemen; zowel uit de eigen regio als daarbuiten, met eerdere onderzoekservaring en zonder, met klinische ervaring en zonder. ANIOS-ervaring in een van de opleidingsziekenhuizen met een positieve referentie van de betreffende opleider telt vanzelfsprekend zwaar mee. 
 
Eerste sollicitatieronde voorjaar 2019:
 
maandag 14 januari 2019: solliciteren mogelijk tot 2 januari 2019.
maandag 18 februari 2019: solliciteren mogelijk tot 4 februari 2019.
 
De regionale sollicitatieronde vind plaats op maandag 18 maart 2019: solliciteren is alleen mogelijk voor kandidaten die zich voor deze ronde hebben geplaatst.
Uw sollicitatiebrief dient uiterlijk 4 maart 2019 in ons bezit te zijn.
 
Eerste sollicitatieronde najaar 2019
dinsdag 25  juni 2019: solliciteren mogelijk tot 15 juni 2019.
vrijdag 20 september 2019: solliciteren mogelijk tot 10 september 2019.
 
De regionale sollicitatieronde vindt plaats op donderdag 10 oktober 2019: solliciteren is alleen mogelijk voor kandidaten die zich voor deze ronde hebben geplaatst.
Uw sollicitatiebrief dient uiterlijk 1 oktober 2019 in ons bezit te zijn.
 
Sollicitatie naar een ANIOS-plaats
Voor een ANIOS plaats kunt u zich rechtstreeks wenden tot de opleider in het ziekenhuis van uw voorkeur.
Rijnstate Ziekenhuis Arnhem
Dhr. Dr. L. Reichert
Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Mw. Dr. H. Klein
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen
Dhr. Dr. A. Dofferhoff
Jeroen Bosch Ziekenhuis 's Hertogenbosch
Mw. Dr. W. Smit
Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis Tilburg
Dhr. Dr. T. Wierema (locatie TweeSteden) / Mw. Dr. M. van Kasteren (locatie Elisabeth)
 

 Opleiding Interne Geneeskunde Radboudumc ‭[4]‬

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor geautentiseerde gebruikers.