Strategie Hoger Onderwijs Nederland

Screen Shot 2012-11-09 at 06.52.20.png Screen Shot 2012-11-09 at 09.23.30.png


Strategie_HO_NL.pdf De samenvatting van de Strategie van het Hoger Onderwijs Nederland (Juni 2012) kunt u hier downloaden.

Analyse_strategie_HO_NL.docx De analyse van de Strategie van het Hoger Onderwijs Nederland (November 2012) kunt u hier downloaden.

Strategie_final.ppt De presentatie op de SURF Onderwijsdagen kunt hu hier downloaden.


Hoofdstuk 1. Onderwijs

1.1.2. Voorlichting
1.1.5.3. Docentkwaliteit
1.1.5.4.1 Associate Degree
1.1.5.4.3 Honours program
1.1.5.4.4 Researchmaster
1.1.5.4.5 Graduate School
1.1.5.4.6 Joint Degree

Hoofdstuk 2. Onderzoek

Hoofdstuk 3. Valorisatie

Hoofdstuk 4. Bedrijfsvoering

4.1 Campus

Hoofdstuk 5. Bestuurlijke trends


Referentielijst:

1. Avans Hogeschool (2011). Meerjarenbeleidsplan 2011-2014. Met passie en betrokkenheid.

2. Christelijke Hogeschool Windesheim (2007). Instellingsplan 2007-2012.
3. Erasmus Univerversiteit Rotterdam (2009). Strategiedocument Erasmus 2013. Thuis in de wereld.

4. Fontys Hogeschool (2012). Kwaliteitsagenda 2012-2015. Groei door aandacht en uitdaging.

5. Haagse Hogeschool (2009). Hogeschoolontwikkelingsplan 2009-2013.
 Als je doel Ithaka is en je vertrekt daarheen...
6. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (2012). Instellingsplan 2012-2016. Kennis in interactie.

7. Hanzehogeschool Groningen (2010). Strategisch Beleidsplan 2010-2015. Koers op Kwaliteit.

8. Hogeschool Leiden (2008). Instellingsplan 2012-2016. Talent voor talent.

9. Hogeschool Utrecht (2012). Bestuursnotitie koers 2012+. Midterm review koers 2012, bestuurlijke conclusies.

10. Hogeschool Zeeland (2009).Strategisch instellingsplan 2009-2012.
11. Hogeschool van Amsterdam (2011). Instellingsplan 2011-2014. Oog voor talent.

12. InHolland Hogeschool (2010). Instellingsplan 2010-2016. Professioneel Maatwerk.

13. Kamerstuk 31288 nr. 246 (2011). Hoofdlijnenakkoord VSNU-OCW
.
14. Kamerstuk 31288 nr. 247 (2011). Hoofdlijnenakkoord HBO-raad-OCW.

15. Maastricht University (2012). Strategic Programme 2012-2016. Inspired by Quality.
16. Ministerie van OCW (2011). Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap. Kwaliteit in verscheidenheid.

17. NHL Hogeschool (2012). Strategisch Plan 2012-2015. Verbindend perspectief.

18. Radboud Universiteit (2009). Strategisch Plan 2009-2013. Gedreven door kwaliteit, gericht op de toekomst.

19. Rijksuniversiteit Grongingen (2010). Strategisch plan 2010-2015. Naar 400 jaar passie & prestatie.

20. Saxion (2012). Strategische agenda 2012-2016. Durf. Kies. Doe.
21. TU Delft (2012). Instellingsplan 2013-2020. Freedom to Excel.
22. TU Eindhoven (2012). Instellingsplan 2013 – 2016. Where innovation starts.

23. Universiteit Leiden (2009). Instellingsplan 2010 ‐ 2014. Inspiratie en Groei.

24. Universiteit Twente (2009). Strategische visie 2009-2014. RoUTe’14.

25. Universiteit Utrecht (2009). Strategisch Plan 2009-2013.

26. Universiteit van Amsterdam (2011). Instellingsplan 2011-2014. Oog voor talent.

27. Universiteit van Tilburg (2009). Strategisch Plan 2010-2013. Understanding Society.

28. Vrije Universiteit Amsterdam (2010). Instellingsplan 2011-2015. VU is verder kijken.

29. Wageningen University & Research centre (2011). Strategisch Plan 2011-2014. To explore the potential of nature to improve the quality of life.


respond.png
Opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom!
88x31.png U kunt als volgt naar deze bron verwijzen:
TeWinkel, W., & Juist, N. (2012). Strategie Hoger Onderwijs Nederland 2012.
Beschikbaar via http://www.strategie-ho.nl