Casus Hogeschool Windesheim - Verandertraject nieuwe ELO

Hogeschool Windesheim stapte in 1 jaar over op een nieuwe ELO. ICT-manager Gertjan Flinterman en onderwijsadviseur Geert van der Wijk vertellen in deze video over dit verandertraject. Zij gaan in op: opstellen van functionele eisen en wensen, de Europese aanbesteding, pakketkeuze, implementatie van N@tschool en hun eerste ervaringen.In 1 jaar over op een nieuwe ELO
Hogeschool Windesheim stapte in 1 jaar over op een nieuwe ELO. In de zomer van 2012 is besloten een jaar uit te trekken voor de aanbesteding en technische realisatie. Op 1 september 2013 ging de nieuwe ELO live voor alle docenten en studenten. Voor het veranderproces waren twee aanjagers. Ten eerste de verouderde versie van Blackboard. De tweede aanjager was een didactische. Windesheim had vanuit het afstandsleren behoefte aan een rijke ELO ter begeleiding van de studenten op afstand.

Kans om nieuwe keuzes te maken
Het inrichten van de nieuwe ELO maakte dat de instelling nieuwe keuzes moest maken. Dat was een mooie kans. De keuzes bij de oude ELO waren in het geval van Windesheim van 7 jaar geleden. Het onderwijs was toen echt anders. Nu kan de hogeschool de gehele begeleiding van studenten op afstand via de ELO regelen, van het inleveren van opdracht tot het beoordelen daarvan binnen de ELO en het afhandelen.

De sleutel tot succes: onderwijs betrekken
Het onderwijs is uiteindelijk de gebruiker van het ELO-pakket. Voor de acceptatie van het pakket was het daarom heel belangrijk om het onderwijs in een vroeg stadium te betrekken. De functionele wensen en eisen kwamen in dit traject dan ook echt van docenten en ICTO-teams. ICT was betrokken voor de technische wensen en eisen. Deze groepen leverden input en hadden daar relatief veel vrijheid in. De afdeling Inkoop deed vervolgens de kwaliteitstoets. 

Betrek de leveranciers in een vroeg stadium
Windesheim heeft bij het aanbestedingstraject ervaren dat het heel belangrijk is om veel contact te houden met de markt en potentiële inschrijvers. Hun tips: ga uit van de gedachtewereld van leveranciers, informeer ze tijdig, betrek ze bij plannen en bied ruimte voor opmerkingen en tips. Denk bij het opstellen van het bestek ook goed na over belasting voor de leveranciers. 

Schrijf de aanbesteding in fasen
Het bleek onmogelijk om het aanbestedingsdocument in 1 keer helemaal goed te maken. De aanpak die Windesheim koos, was elke keer een deel te schrijven. Door die verschillende fases kwam het projectteam elke keer een stuk dichterbij het eindproduct met voldoende aandacht voor alle aspecten. 

N@tschool kwam als beste naar voren
Vooraf had Windesheim een vermoeden welke partijen zouden inschrijven en welke partijen geschikt zouden zijn. Toch bleek er uiteindelijk een andere partij uit de aanbesteding te komen dan - zeker door het onderwijs - vooraf verwacht was: N@tschool. Het was spannend om te ontdekken hoe dat ontvangen zou worden. Flinterman en Van der Wijk zijn ervan overtuigd dat betrokkenen tevreden zijn doordat het hele proces zorgvuldig uitgevoerd is, documenten met zorg opgebouwd zijn en het project goed geluisterd heeft naar welke functionele wensen en eisen er zijn.

Implementatie van de nieuwe ELO
Het is even wennen voor docenten. Na 13 jaar Blackboard en ook een redelijk basaal gebruik van de ELO werken zij nu in een nieuw systeem met heel veel mogelijkheden. Er is ook een nieuwe koppeling opgeleverd die een heel andere werkwijze vraagt van docenten, maar ook van bedrijfsbureaus. Er is nu een basis neer gezet. De komende tijd staat in het teken van doorontwikkeling, van nieuwe functionaliteiten maar ook vervolgtrainingen voor docenten om ze verder mee te nemen in N@tschool. Windesheim is in een natraject gekomen waarin ze de puntjes op de i zet.

  
  
1Inleiding
2Instrumenten en werkvormen
2.1Instrument 1 - Begrippenkader
2.2Instrument 2 - De metafoor van de burcht en de open stad
2.3Instrument 3 - Burcht-bordspel ‘Visie op DLWO’
2.4Instrument 4 - DLWO-visiegenerator
2.5Instrument 5 - Positie LMS binnen leeromgeving bepalen
2.6Instrument 6 - Tips en adviezen voor sociale media als onderwijs- en leermiddel
2.7Instrument 7 - Checklist gebruikersbehoeften DLWO
2.8Instrument 8 - Handleiding voorbereiding inkoopopdracht DLWO
Instrument 8a - Checklist inkoopbehoefte LMS (under construction)
Instrument 8b - Startdocument inkooptraject
Instrument 8c - Lexicon inkoopvraagstukken DLWO
Instrument 8d - FAQ Blackboard en SURFmarket
2.9Instrument 9 - Overzicht SURF-diensten voor de DLWO
2.10Instrument 10 - DLWO-scan
2.11Instrument 11 - Naar een ICT-regieorganisatie
2.12Instrument 12 - Overzicht leerplatforms
3Adviezen, vuistregels en opdrachten
3.1Advies 1 - Stel de gebruiker centraal
3.2Advies 2 - Vind een balans tussen vrijheid en sturing
3.3Advies 3 - Ontwikkel beleid
3.4Advies 4 - Implementeer gepersonaliseerde portalen
3.5Advies 5 - Integreer clouddiensten
3.6Advies 6 - Ondersteun het mobiele kanaal
3.7Advies 7 - Kies applicaties die goed te integreren zijn
3.8Advies 8 - Zorg voor een duidelijke afbakening van diensten
3.9Advies 9 - Scheid procesondersteuning en gegevensbeheer
3.10Advies 10 - Bied voldoende procesondersteuning
3.11Advies 11 - Richt gegevensbeheer in
3.12Advies 12 - Ondersteun de gehele levenscyclus van gegevens
3.13Advies 13 - Stel gegevens beschikbaar voor hergebruik door anderen
3.14Advies 14 - Beveilig gegevens
3.15Advies 15 - Zorg dat innovatie en professionalisering hand in hand gaan
4.1Casusbeschrijvingen Visieworkshops
Casus Saxion - Genoeg massa bereiken voor een olievlekeffect
Casus ArtEZ hogeschool voor de kunsten - De DLWO in het vizier van alle partijen
Op weg naar een flexibelere DLWO - lessons learned
Casus Hanzehogeschool Groningen - niet vooruitlopen op oplossingen
Casus Radboud Universiteit - Onderwijsvisie als fundament voor visie op de DLWO
Casus De Haagse Hogeschool - Geen visie, maar concrete uitgangspunten
4.2Casusbeschrijvingen Algemeen
Casus Universiteit van Graz - Universiteiten van Oostenrijk werken samen aan Moodle
Casus Saxion - Gebruikersonderzoek via enquête
Casus Hogeschool Leiden - De DLWO geordend en flexibel
Casus Hogeschool Utrecht - Studenten betrokken bij ontwikkeling portaal
Casus Hogeschool Windesheim - Verandertraject nieuwe ELO
Casus Erasmus Universiteit Rotterdam – Beleidvorming rondom de DLWO
Casus - Aandachtspunten en adviezen bij de samengestelde DLWO
5Verwijzingen
1 - 50Next
​​