Home
Instellingen voor hoger onderwijs kunnen vanaf nu het digitale werkboek ‘Visie op DLWO’ gebruiken bij het ontwikkelen van een visie op het inrichten van hun digitale leer- en werkomgeving. Dit werkboek biedt adviezen, instrumenten, casussen en opdrachten die hierbij helpen. Het werkboek wordt de komende tijd verder aangevuld. Uw feedback is welkom.

Door diverse actuele aanleidingen denken meerdere instellingen voor hoger onderwijs na over de inrichting van hun DLWO. Veel instellingen hebben te maken met het aflopen van hun licentie voor een learningmanagementsysteem of elektronische leeromgeving. Studenten, docenten en onderzoekers willen graag vrij gebruikmaken van alles wat de cloud te bieden heeft. Ook moeten instellingen hun DLWO zo inrichten dat ze kunnen voldoen aan hun verantwoordingsplicht. En daarnaast moeten instellingen zich bewust zijn van de eventuele beveiligingsrisico’s.

Adviezen, instrumenten, praktijkbeschrijvingen en opdrachten
In het digitale werkboek ‘Visie op DLWO’ vindt u adviezen rondom het vormen van een visie op het inrichten van de DLWO. Daarnaast biedt het werkboek diverse instrumenten, praktijkbeschrijvingen en opdrachten die u kunnen helpen bij het vormen van een visie op de DLWO. 

Gevraagd: feedback en input
Het werkboek is nog niet compleet en blijft een ‘levend document’ dat de komende periode verder wordt aangevuld en verbeterd. Uw kritische feedback op de inhoud is zeer welkom. Laat ons uw vragen, opmerkingen en ideeën voor aanvullende instrumenten of praktijkvoorbeelden weten. 

Innovatieprogramma Visie op DLWO 
De inhoud van het werkboek is opgesteld in een aantal werksessies met deelnemers uit verschillende instellingen en medewerkers van SURF, SURFmarket, SURFnet en SURFsara. Deze sessies waren onderdeel van het SURF-innovatieprogramma Visie op DLWO. Het digitale werkboek is een vervolg op de publicatie ‘Ontwikkelingen van de digitale leer- en werkomgeving van het hoger onderwijs’ (2012). 

Visieworkshops
In 2014 biedt SURF strategische visieworkshops die kunnen bijdragen aan de visievorming rondom de DLWO. Meer informatie over de workshops en het inschrijven leest u in het artikel Visieworkshops DLWO voor instellingen​​.

Meer informatie en input leveren?
Neem contact op met Nico Juist (nico.juist@surf.nl) of met Lianne van Elk (lianne.vanelk@surf.nl). 
 
  
  
1Inleiding
2Instrumenten en werkvormen
2.1Instrument 1 - Begrippenkader
2.2Instrument 2 - De metafoor van de burcht en de open stad
2.3Instrument 3 - Burcht-bordspel ‘Visie op DLWO’
2.4Instrument 4 - DLWO-visiegenerator
2.5Instrument 5 - Positie LMS binnen leeromgeving bepalen
2.6Instrument 6 - Tips en adviezen voor sociale media als onderwijs- en leermiddel
2.7Instrument 7 - Checklist gebruikersbehoeften DLWO
2.8Instrument 8 - Handleiding voorbereiding inkoopopdracht DLWO
Instrument 8a - Checklist inkoopbehoefte LMS (under construction)
Instrument 8b - Startdocument inkooptraject
Instrument 8c - Lexicon inkoopvraagstukken DLWO
Instrument 8d - FAQ Blackboard en SURFmarket
2.9Instrument 9 - Overzicht SURF-diensten voor de DLWO
2.10Instrument 10 - DLWO-scan
2.11Instrument 11 - Naar een ICT-regieorganisatie
2.12Instrument 12 - Overzicht leerplatforms
3Adviezen, vuistregels en opdrachten
3.1Advies 1 - Stel de gebruiker centraal
3.2Advies 2 - Vind een balans tussen vrijheid en sturing
3.3Advies 3 - Ontwikkel beleid
3.4Advies 4 - Implementeer gepersonaliseerde portalen
3.5Advies 5 - Integreer clouddiensten
3.6Advies 6 - Ondersteun het mobiele kanaal
3.7Advies 7 - Kies applicaties die goed te integreren zijn
3.8Advies 8 - Zorg voor een duidelijke afbakening van diensten
3.9Advies 9 - Scheid procesondersteuning en gegevensbeheer
3.10Advies 10 - Bied voldoende procesondersteuning
3.11Advies 11 - Richt gegevensbeheer in
3.12Advies 12 - Ondersteun de gehele levenscyclus van gegevens
3.13Advies 13 - Stel gegevens beschikbaar voor hergebruik door anderen
3.14Advies 14 - Beveilig gegevens
3.15Advies 15 - Zorg dat innovatie en professionalisering hand in hand gaan
4.1Casusbeschrijvingen Visieworkshops
Casus Saxion - Genoeg massa bereiken voor een olievlekeffect
Casus ArtEZ hogeschool voor de kunsten - De DLWO in het vizier van alle partijen
Op weg naar een flexibelere DLWO - lessons learned
Casus Hanzehogeschool Groningen - niet vooruitlopen op oplossingen
Casus Radboud Universiteit - Onderwijsvisie als fundament voor visie op de DLWO
Casus De Haagse Hogeschool - Geen visie, maar concrete uitgangspunten
4.2Casusbeschrijvingen Algemeen
Casus Universiteit van Graz - Universiteiten van Oostenrijk werken samen aan Moodle
Casus Saxion - Gebruikersonderzoek via enquête
Casus Hogeschool Leiden - De DLWO geordend en flexibel
Casus Hogeschool Utrecht - Studenten betrokken bij ontwikkeling portaal
Casus Hogeschool Windesheim - Verandertraject nieuwe ELO
Casus Erasmus Universiteit Rotterdam – Beleidvorming rondom de DLWO
Casus - Aandachtspunten en adviezen bij de samengestelde DLWO
5Verwijzingen
1 - 50Next