​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nieuwe vragenlijst/New questionnairePseudonimisering / Pseudonymisation
savethedate_2epoe.png

         ​
​​
 ​
pijlen  
 Volg het LCRDM op Twitter.  Schrijf een blog of discussieer op het forum (beide nu zonder inlog).


Nieuws

  
LCRDM februari update
Nieuwjaarsevent Netwerk Digitaal Erfgoed
RDA questionnaire on Researchers outreach
LIBER Surveys on FAIR Repositories
Two follow up seminars HBO NAI on legal aspects of RDM
Event: HEALTH-RI conference, 17-1-2019, Utrecht
Event: 23rd of January 2019: Data storage beyond your project's lifetime
Banen bij de RUG / Job opportunities @ RUG
Use case UU on RDM support
1 - 9Next


Deel deze site: 

              


Conferentie 'National Cooperation in RDM'  februari 2018: terugblik

Ga hier naar de foto's of klik hier voor de presentaties pijl_neer.jpg    Nu met alle posters en vragenkaartjes.

rulldubbel.jpg


​ ​

Handreikingen voor de ondersteuner:

 ( zie ook LCRDM beleidsstukken     of de productenlijst   )


maturity.png 

                          

klikopafb_balloon.jpg
 

whyhowwhat.jpg 

Zie ook LCRDM financiële beleidsstukken     funder_requirements.png   

 


10tips.png


10 topics in DMP        "10 tips for writing a DMP":  maatwerk voor de flyer.      

 Tips zijn afgeleid uit: Survey of DMP reviewer experiences     
 maturity.png

 zie ook LCRDM DMP beleidsstukken     


Het LCRDM beveelt aan dat lokaal (of breder) ontwikkelde DMP-templates al het bovengenoemde insluiten, zoals financierders-eisen, schrijf- en onderhoudaanwijzingen, FAIR-checklist.


Zolang er sprake is van onwennigheid rondom een datamanagementplan (DMP) verdient het aanbeveling om bovenstaande handreikingen paraat te hebben liggen bij elk ondersteuningspunt. 


Verwijzingen naar RDM-ondersteuning en datamanagement-aanpak per organisatie:

RDM per universiteit

RDM per HBO

RDM per UMC

RDM bij overige instellingen en financiers


Download hier de HBO Vragenwijzer van Support4Research van SURF. De vraagwijzer is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn bij een hogeschool en onderzoekers ondersteunen bij hun werkzaamheden. Dat kan ondersteuning zijn vanuit verschillende afdelingen, zoals bibliotheek of mediatheek, ICT of binnen een lectoraat of kenniskring. De vragen in de vraagwijzer zijn gekoppeld aan de verschillende fases van onderzoek en bieden een kapstok voor een verkenning van de behoeften. ​


hbo_vragenwijzer_fragm.png


De Hanzehogeschool  maakte een handige, voor iedereen herbruikbare poster (pdf) om een introductie van RDM te helpen begeleiden.

Ook in .ppt format: ​LCRDM poster Hanze ppt.pptx


Hanzeposter klein.png


Lees de bijbehorende blog​ door Judy Schoonhoven.


balloon 
                     
whyhowwhat.jpg               whyhowwhat.jpg


whyhowwhat.jpg   

  Referentiekaarten: maatwerk voor de flyers     
            gdpr_map_fragm.jpg


            gdpr_map_fragm.jpg

Het doel van deze module is drieledig: je leert wat de AVG inhoudt, je weet welke aspecten van de AVG voor jouw onderzoek van belang zijn, je bent bekend welke stappen je kunt zetten om aan de AVG te voldoen. Deze module is ontwikkeld voor onderzoekers die verbonden zijn aan een hogeschool of universiteit.

​​


 maturity.pngwhyhowwhat.jpg


 

 maturity.png

   Lees de handleiding     

   Toelichting met Word-document   .

    zie ook LCRDM juridische beleidsstukken     
                    cogs.png

De ontwikkelde referentie-architectuur dient ter voorbereiding van samenwerkingsprojecten en geeft aan waar beleidsovergangen zitten en waar bepaalde diensten en faciliteiten nodig zijn en wat er per beleidsovergang met de data gebeurt. Deze referentiearchitectuur zal ook input vormen voor de herziening van de HORA, de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur.​

De LCRDM werkgroep Faciliteiten en Datainfrastructuur  heeft een aantal principes van het wetenschappelijk onderzoek naar boven gehaald, die bepalend en/of de basis zijn voor de structuur van de referentiearchitectuur voor wetenschappelijk onderzoek:

1. Neem de collaboratie als uitgangspunt in plaats van de instelling 
2. Federatieve samenwerking:
Gedistribueerd en federatief infrastructuur- en datamanagement, federatieve IT governance. 
3. Paradigma shift in de onderzoekswerkplek:
Virtuele collocatie onderzoeksgroepen en gedeelde resources
4. Ondersteun beleidsovergangen gedurende hele data life cycle
5. Ontzorg in RDM met IT:
Maak data management verantwoordelijkheid onderzoeker haalbaar

Klik op de afbeelding voor onder meer  de toelichting bij de principes​.


INFR_refarch.png 


Het LCRDM biedt naast documenten ook een catalogus (in aanbouw) van opslagdiensten, om te helpen bij de keuzes die in het DMP gemaakt moeten worden.

whyhowwhat.jpg              

 

De keuzes voor bepaalde diensten ligt wellicht in de eerste plaats bij de beleidsmakers.


De onderzoeker die zich wendt tot de lokale ondersteuningsbalie zal daar adviezen krijgen voor (waarschijnlijk) een selectie van de diensten die in de lokale praktijk gebruikt worden en die qua kenmerken raken aan bepaalde datamanagement- en privacy-eisen. De catalogus zal kunnen helpen om verdere onderbouwde keuzes voor een datadienst te maken. Of om nieuwe diensten te signaleren bij beleidsmakers.


zie ook LCRDM RDM architectuur     


De glossary  van termen (of begrippenlijst) bestaat uit een overzicht van definities van veel gehanteerde begrippen binnen de LCRDM-werkgroepen, om wederzijds goed begrip rond RDM te bewerkstelligen. De begrippenlijst heeft de vorm van een wiki en men is gestart met het vullen daarvan. Iedereen die hier kan inloggen kan nu ook bijdragen. Vraag een inlog aan bij boudewijn.vandenberg@surfsara.nl. 

Het LCRDM

 

Het Landelijk Cordinatiepunt Research Datamanagement (LCRDM) richt zich op ruim twintig onderwerpen binnen vijf thema's. Vijf werkgroepen werken de thema's uit. 


 


 ​

In de loop van 2017 worden de geplande resultaten stapsgewijs beschikbaar gesteld. De resultaten behelzen handreikingen aan de RDM-ondersteuner en beleidsadviezen vanuit het veld.


Feedback

Feedback op de producten wordt zeer op prijs gesteld. Zodra de producten als afgerond worden beschouwd, krijgen ze een plek op de homepage van de website van het LCRDM (lcrdm.nl). Feedback en algemene vragen kunt u per mail sturen naar de cordinator van het LCRDM: ingeborg.verheul@surfsara.nl.


Zelf meeschrijven

Dit online platform van het LCRDM is er voor iedereen die bij Research Data Management (RDM) betrokken is. U kunt zelf meeschrijven op dit online platform. Schrijf mee aan de stand van zaken rond RDM bij uw eigen universiteit, HBO of ziekenhuis/UMC. Schrijf mee aan een overzicht van initiatieven en trainingen, schrijf een blog over een interessant congres dat u heeft bezocht. Stel uw RDM-vragen aan uw collega's via het forum. Uw input is van harte welkom. 

U heeft dan een inlog nodig: neem daartoe contact op met boudewijn.vandenberg@surfsara.nl en u ontvangt de gegevens om (rechtsboven) in te loggen op dit platform van het LCRDM.Zegt het voort

Lees onze nieuwspagina.
 Volg het LCRDM op Twitter. 
Deel deze pagina: 

              

 

Disclaimer

De werkgroepen van het LCRDM stellen de op dit platform getoonde informatie met zorg samen. Het LCRDM verstrekt via dit platform alleen informatie over producten en diensten die in de werkgroepen worden verzameld of bewerkt. Het is werk in uitvoering. Het LCRDM kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen. Heeft u zelf suggesties voor wijzigingen of toevoegingen, laat ons dat dan weten. 

De werkgroepen van het LCRDM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van dit platform. Het LCRDM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op het platform van het LCRDM.

Heeft u een klacht of opmerking, mail deze naar  ingeborg.verheul@surfsara.nl  of neem contact op met de voorzitters van de werkgroepen.

(Einde disclaimer)